Mestna občina Ljubljana je danes ponovno objavila javno dražbo, na kateri prodaja parcele med Kranjčevo ulico in Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča. Na tokratni dražbi občina ne zahteva več 500 evrov za kvadratni meter zemljišča. Za sklop A, ki ga sestavlja šest parcel v skupni izmeri 12.257 kvadratnih metrov, zahteva 410 evrov za kvadratni meter. Za sklop B, ki ga sestavljata parceli v neposredni bližini URI Soča v izmeri 8365 kvadratnih metrov, pa je občina izhodiščno ceno postavila pri 220 evrih. Potencialni kupci imajo čas, da varščino v znesku 686.567 evrov vplačajo do 20. januarja in s tem pridobijo pravico sodelovanja na javni dražbi.

Še ta teden bodo vložili pritožbo

Tudi na drugi dražbi si je občina pridržala pravico, da drugi sklop nepremičnin umakne iz prodaje, če se pojavi kupec, ki ne bo v dogovorih z URI Soča glede njihovega razvoja, je danes poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Spomnimo, omenjeni parceli se nahajata tik ob rehabilitacijskem inštitutu in na njiju je dolgoročno načrtovana širitev inštituta.

Občina je omenjeni parceli ob URI Soča dala na javno dražbo kljub temu, da je državno odvetništvo na pobudo ministrstva za zdravje prejšnji teden sprožilo postopek za določitev pripadajočih zemljišč in začetek postopka tudi zaznamovalo v zemljiški knjigi. Janković je napovedal, da bo občina še ta teden vložila pritožbo na ta vpis. V razpisu dražbe je občina potencialne kupce na ta zaplet opozorila in kot pogoj postavila, da potencialni kupci z nakupom nepremičnine prevzemajo nase vsa tveganja, ki izvirajo iz zgoraj omenjenega sodnega postopka. Zaradi tega je vprašljivo, kako zaželena bo med kupci ta nepremičnina, dokler postopek določitve pripadajočih zemljišč ne bo pravnomočno zaključen.

DUTB zanima nakup

»Videli bomo, koliko se jih bo tokrat javilo na dražbo,« je dejal Janković. Skoraj zagotovo pa lahko trdimo, da med potencialnimi kupci občinskih parcel ne bo država oziroma ministrstvo za zdravje, čeprav ravno slednje potrebuje dvoje zemljišč ob inštitutu, če namerava na njiju širiti URI Soča. Na ministrstvu so nedavno priznali, da v proračunih za leti 2020 in 2021 nimajo postavke za širitev URI Soča, kar pomeni, da v proračunu ni denarja niti za morebitni nakup potrebnih zemljišč.

Televizija Pop TV pa je poročala, da naj bi se za nakup občinskih zemljišč za Bežigradom zanimala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ta je le streljaj od rehabilitacijskega inštituta lastnica okoli 18.366 kvadratnih metrov velikega kompleksa propadle družbe CPL. »V skladu s trenutno veljavnimi prostorskimi načrti so zemljišča v lasti DUTB namenjena gradnji doma za starejše občane za največ 150 oskrbovancev in varovanih stanovanj za največ 80 oskrbovancev. Glede na to, da sta namembnosti zemljišč občine in DUTB podobni, DUTB proučuje smiselnost zaokrožitve zemljišč na območju, torej nakup zemljišča od Mestne občine Ljubljana,« so na slabi banki pojasnili, zakaj se jim občinska zemljišča zdijo zanimiva.

Na slabi banki so dejali, bodo pri odločitvi za nakup upoštevali interes države oziroma URI Soča in drugih deležnikov. Trenutno pripravljajo vrednotenje zemljišč. Ali se bodo prijavili na dražbo ali ne, se bodo odločili do roka za vplačilo varščine. Janković je bil nad idejo, da bi zemljišča od občine kupila DUTB, navdušen: »Srčno upam, da bo slaba banka dobila soglasje za ta nakup.«