Danes soglasno potrjeni osnutek novega odloka o urejanju zemljišč ljubljanske mestne občine za potrebe vrtičkarstva razkriva več novosti na tem področju. Ena najpomembnejših je ta, da namerava občina z osvežitvijo določb tega odloka pridobitev vrtička na občinskem zemljišču omogočiti tudi tistim z začasnim prebivališčem v Ljubljani in ne zgolj tistim s stalnim, kot velja trenutno. Vodja oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen je omenila, da bodo tako do vrtičkov lahko prišli tudi na primer študenti, ki nimajo stalnega bivališča v prestolnici.

Občina bi v prihodnje vrtičke na svojih zemljiščih oddajala na dva načina. In sicer bi javno zbiranje ponudb uporabila v primerih, ko bi na določenem zemljišču povsem na novo uredila vrtičke in bi zanje iskala zakupnike. V tem primeru bi bila kriterija za pridobitev vrtička dolžina bivanja v Ljubljani in oddaljenost od vrtička. Svetnik SDS Igor Horvat je mestni upravi predlagal, naj mogoče raje kot oddaljenost od vrtička kot kriterij uvede socialni položaj prosilcev. Z neposredno pogodbo pa bi občina v zakup dajala posamezen vrtiček, za katerega je prvotni zakupnik recimo odpovedal pogodbo. In sicer bi oddelek za varstvo okolja vodil čakalni seznam ponudnikov na podlagi prejetih ponudb in neposredno pogodbo v podpis ponudil prvemu čakajočemu kandidatu. Iz osnutka je razvidno tudi, da namerava občina v prihodnosti na vrtičkarskih območjih del zemljišča urediti za osebe z oviranostmi. Zanje bi občina vodila poseben seznam.

Občina bi lahkoodklonila oddajo vrtička

V prihodnje si želi občina imeti možnost, da kateremu ponudniku odkloni oddajo vrtička. Osnutek odloka predvideva, da bi to lahko storila v primerih, ko bi se za pridobitev vrtička potegoval posameznik, ki je bil že zakupnik, pa mu je občina zaradi nespoštovanja pogodbenih obveznosti odpovedala pogodbo, je pojasnila Jazbinšek-Seršenova.

Osnutek odloka uvaja še novost na področju plačevanja zakupnine. Posamezniki, ki mu bo občina vrtiček oddala po 1. juniju, bo plačeval le sorazmeren delež letne zakupnine. Oddelek za varstvo okolja je to odločitev utemeljil s pojasnilom, da pričakujejo, da zakupnik vrtička do konca maja lahko posadi še vse rastline, ki bodo dale pridelek čez poletje in jesen. Že junija pa je ta možnost bistveno manjša oziroma se z vsakim mesecem oži nabor rastlin, katerih pridelke lahko poberemo do jeseni.

Oddelek za varstvo okolja, ki upravlja vrtičke in vodi čakalne vrste zanje, je pojasnil, da prosilci dalj časa, in sicer tudi po nekaj let, čakajo na vrtičke na območju Štepanjskega naselja in Dravelj.