Mariborsko okrožno sodišče je župana Občine Radlje ob Dravi Bukovnika spoznalo za krivega kaznivega dejanja jemanja podkupnine v korist občine in mu izreklo pogojno zaporno kazen eno leto in pet mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Hkrati mu je naložilo tudi 6800 evrov stranske denarne kazni, prav tako mu je naložilo plačilo stroškov postopka, ki bodo določeni ločeno.

Sodba ni pravnomočna, takoj po izreku sodbe je pritožbo napovedala Bukovnikova zagovornica, odvetnica Irma Pavlinič Krebs. »Ocenjujem, da je bila glede na dokazni postopek obtožba v celoti neutemeljena, zato se bomo na sodbo pritožili,« je po izreku sodbe za medije dejal župan Alan Bukovnik in, enako kot večkrat na sojenju, ponovil, da očitanega kaznivega dejanja - to je, da bi želel pridobiti protipravno korist za lokalno skupnost -, ni storil.

O morebitni pritožbi predvsem glede izrečene stranske denarne kazni bo razmislilo tudi tožilstvo, ki je za Bukovnika sicer predlagalo eno leto in osem mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo štirih let ter skoraj enkrat višjo denarno kazen, kot je bila izrečena, in sicer v višini 12.000 evrov.

»Sodišče je sledilo dokazom v spisu in obdolženega spoznalo za krivega storitve koruptivnega kaznivega dejanja. Teh primerov ni dosti, da bi župan bil spoznan za krivega. Mislim, da je bila odločitev sodišča primerna,« je po izreku sodbe dejal tožilec Izidor Rojs, ki bo, kot omenjeno, glede morebitne pritožbe na izrečeno sankcijo še razmislil.

Zgodba sega v leto 2016, ko je Občina Radlje ob Dravi z razpisom iskala koncesionarja za izvajanje storitve pomoč na domu. Na razpisu je bil julija 2016 izbran zavod Domania iz Puconcev, ki je podpisano koncesijsko pogodbo že poslal na občino, ta pa je ni podpisala. Kot je navajala obtožnica, je župan podpis pogojeval z nakupom več poslovnih prostorov v stavbi na Mariborski cesti 4 v Radljah ob Dravi v skupni vrednosti 90.000 evrov.