Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (ZKZK) vsako leto na Slovenskem knjižnem sejmu podeljuje nagrado in plakete najlepša slovenska knjiga za izjemno raven oblikovanja slovenske knjige in spodbudo za nenehno skrb založb za dvigovanje te ravni. Letos so nagrade podelili že šestindvajsetič. Za nagrado in plakete najbolje oblikovana slovenska knjiga se lahko potegujejo knjige založnikov iz Slovenije in tiste iz zamejstva in tujine, ki so bile izdane v slovenskem jeziku. Pravico do sodelovanja v izboru imajo tiste knjige, ki so izšle med zadnjima dvema sejmoma, med dvema zaporednima razpisoma natečaja.

Nagrade podeljuje neodvisna strokovna žirija, sestavljena iz oblikovalcev, katerih dela ne sodelujejo na natečaju. Predsednika žirije vsakokrat imenuje upravni odbor ZKZK. Predsednik izbere dva člana žirije in vodi delo žirije. Letošnjo žirijo so sestavljali: Matija Medved, predsednik, Neli Kodrič Filipić, članica, in Maja Gspan, članica.

Knjige v izboru so bile razvrščene v skupine: leposlovje (domača in prevedena proza, poezija, dramatika, esejistika), poljudne knjige, knjige za otroke in mladino, stvarna literatura (leksikoni, priročniki, slovarji) in znanstvene knjige, učbeniki ter umetniške monografije, fotomonografije in bibliofilske izdaje. Nagrada za najbolje oblikovano knjigo je le ena, ostalo so plakete. Tako je letos bilo podeljenih osem plaket.

Tri nagrajena dela s področja književnosti so bila: Vsem naj bom neznanSrečka Kosovela, za oblikovanje je poskrbel Jurij Kocuvan, delo pa je izdala Založba Goga. Knjiga Anje GolobDa ne, oblikovalka je bila Urška Hočevar, izdana pa je bila v samozaložbi. Nagrada je šla tudi zbirki Kondor, ki jo je oblikovala Jasna Andrić za Mladinsko knjigo. V kategoriji knjige za otroke in mladino je plaketo prejela knjiga Anje ŠtefanTristo zajcev, ki jo je oblikovalaSanja Janša(Mladinska knjiga), med učbeniki je zmagala knjigaMateje Gomboc Slovenščina – po korakih do odličnega znanja, za videze katere je poskrbela Barbara Jenko (Mladinska knjiga).

Plaketo v kategoriji poljudne knjige je prejelo delo Leona Magdalenca60/100, ki so ga oblikovali v Studiobotasu (Založba Totaliteta) in s področja znanstvene literature zbirka Transformacije, ki sta jo oblikovala Ajdin Bašić in Iztok Kham (Zavod Maska). Na področju knjige kot zvočnega objekta je prepričalo delo Tjaše Koprivec VugaTu je moj onkraj v sodelovanju z oblikovalko Barbaro Ogrič Markež (Založba Sanje).

Oblikovanje se z delom povezuje

Vodilno nagrado najlepša slovenska knjiga je prejelo delo Alana HraniteljaVzporedni svetovi/Parallel Worlds, (2006–2019), oblikovalsko noto je v tem primeru pristavila Teja Ideja (Založba Umetniško društvo Ronson), in sicer v kategoriji umetniške monografije. Po razstavi svetovnega formata, ki jo je Alan Hranitelj postavil poleti, je bilo pričakovati, da njegova monografija pač ne more zaostajati. Kakor nas je začarala razstava z bogastvom idej, barv, vzorcev, izvedb, dimenzij in scen, knjiga, debela in velika, pritegne pozornost že na prvi pogled. Črna naslovnica iz materiala, ki spominja na usnje in potiskana z gradacijo zlate folije in UV-laka šivankinega motiva, ki dinamično izriše inicialko A. Že zunanjost nakazuje avtorja in vsebino monografije svetovno znanega kostumografa.

Žirija je med drugim zapisala, da: »Likovno bogata in vrhunsko izvedena prezentacija z avtorjevim slogom ni le skladna, kolaži ga oblikovno namensko kot strani, ki ločujejo vsebinske sklope, enakovredno dopolnjujejo. Ob pazljivi izbiri bele oziroma črne podlage glede na tip fotografije, likovno razkošje, značilno za Hraniteljevo delo, z načinom uporabe tako širokega diapazona likovnih elementov in tehnik prikaza avtorjevih del, oblikovanje ne moti, ampak se z umetnikovim slogom na svojih dveh dimenzijah organsko poveže kot vzporedni svet Hraniteljevi eruptivni ustvarjalnosti.«

Oblikovalka je izbrala primeren pristop s pravo mero lastne ustvarjalnosti, kar je bil zanjo poseben izziv. Vzpostavila je skrben odnos do vsakega detajla, besedilo kompozicijsko skladno umestila v prazen in poln prostor ter dosegla tipografsko harmonijo. Kot je zapisala žirija, je oblikovalka dokazala obvladovanje »dramaturgije« tako kompleksne knjižne celote in samega procesa od zasnove do nastanka knjige in tiskarskega procesa.