»Res sem vesela in saj poznate tisti rek, kdor čaka, dočaka,« je še pred podpisom pogodbe o prenovi objekta na Gregorčičevi 6 z Mestno občino Celje in družbo Remont, ki bo v približno letu dni izvedla vsa potrebna gradbena dela v objektu nasproti matičnega zdravstvenega doma (ZD) v Celju, dejala direktorica mag. Alenka Obrul. Na ta dan so namreč v ZD čakali kar šest let, zadnji dve leti pa so potekale tudi burne razprave o tem, ali iti v prenovo dotrajane, na zunaj neugledne stavbe v neposredni bližini ali iskati drugačne rešitve.

Dve tretjini denarja zbrali sami

Ko je spomladi celjska občina z ministrstvom za pravosodje dosegla dogovor, da se delovno sodišče iz prostorov na Gregorčičevi 6, nekdanje Šemalove vojašnice, ki je bila zgrajena leta 1887, preseli v prostore na Ljubljanski cesti 1a, je padla še ena zadnjih ovir za začetek obnove. Poleg delovnega sodišča so imela v stavbi prostore še različna društva, tudi društvo Sonček, prav tako so bila v njej lastniška stanovanja, ki jih je občina odkupila. »Preseliti moramo le še skladišče ljubiteljskih kulturnikov,« je ob podpisu pogodbe dejal celjski župan Bojan Šrot. In ob tem dodal, da je ZD Celje institucija, na katero so ponosni, saj zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, 468 zdravstvenih delavcev pa skrbi za skoraj 64.000 zavarovancev oziroma kar 260.000 v širši celjski regiji. A prostorska stiska je v ZD z leti postajala vse večji problem, zato so skupaj z občino iskali rešitve, kako jo omiliti. S prenovo dvonadstropne stavbe v neposredni bližini bodo dobili kar 2500 kvadratnih metrov dodatnih površin v štirih etažah, vključno s podstrešjem, vsaka etaža pa bo imela svojo zdravstveno dejavnost. Pritličje bo namenjeno fizioterapiji, prvo nadstropje centru za krepitev zdravja in razvojnim ambulantam z nevrofizioterapijo, eno nadstropje pa bo namenjeno centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Celotna vrednost investicije znaša dobre 3,3 milijona evrov. »Od tega bomo 2,1 milijona evrov zagotovili sami iz presežkov preteklih let, 1,2 milijona evrov pa bo prispevala občina,« je še povedala direktorica Obrulova.