Da se je stvar vlekla toliko časa in skozi nekaj lokalnih oblastnih mandatov, so trije razlogi. »Prva stvar je bila, da je bilo treba zagotoviti sredstva iz občinskega proračuna, kar ni majhen del. Drugi razlog je, da je del sredstev morala zagotoviti država in je bilo to dvoje treba uskladiti. Tretji pa, da smo morali uskladiti stvari s Slovenskimi železnicami, Direkcijo RS za infrastrukturo in podjetjem Javna železniška infrastruktura. Vsa potrebna dovoljenja in papirji so bili velik podvig. Zdaj smo v fazi čakanja na začetek del, ki bodo tudi zaradi želje stanovalcev zaradi praznikov v začetku januarja,« pravi hrastniški župan Marko Funkl.

Gre za enega logistično bolj zahtevnih projektov, ker je to edina možnost za dovoz do stanovanj. Po drugi strani je spodaj železnica in ravno na tem delu so kretnice, kjer se tovor prestavlja iz Kemične tovarne v Steklarno, zaradi česar ni možen nadvoz. »Če bi se delalo nadvoz, bi bila zadeva sicer logistično lažja, a tudi dražja. Zaradi kretnic pa na tem mestu inženirsko nadvoza ni mogoče postaviti. Edina možnost je zato podvoz. Da se ga poglobi in razširi, pa za nekaj časa odrežemo prebivalcem dostop do hiš,« doda.

Čeprav gre za hribovit teren in naselje, so največji problem dostopnost in železniški tiri, ki morajo ves čas biti v rabi. »Dotoka surovin za Kemično tovarno in Steklarno ne smemo prekiniti, zaradi česar bo most narejen v dveh fazah. Vse drugo, tudi glede geoloških zadev in podobno, ni težava. Izgradnja druge ali dodatne ceste ni možna, ker je z obeh strani hriba železnica, natančneje na eni strani državna, na drugi industrijska proga, in zato drugega dostopa na Dirmajerjev hrib ni mogoče zagotoviti.«

Urejen prehod prek tirov

Kljub situaciji, ki jih čaka prve štiri mesece prihodnjega leta, se krajani na Občino ne pritožujejo, saj bodo dočakali novo cesto. Treba bo narediti tudi vse, da bo kljub delom nemotena oskrba z odvozom smeti, da bodo imeli požarno varnost, reševalno vozilo in drugo.

Nova dostopna cesta bo za manjša tovorna vozila, komunalna vozila za odpadke, reševalna, gasilska in dostavna vozila in seveda osebne avtomobile. Največja pridobitev bo varnost prebivalcev. Skozi sedanji predor hodijo pešci, ker drugega prehoda, razen nelegalnega čez železniške tire, ni. Sicer pa krajani kljub vsemu prav popolnoma le ne bodo odrezani od sveta. Do gradbišča se bodo lahko pripeljali s svojimi avtomobili, pri železniški postaji pa bo poskrbljeno za parkirišča. Urejen bo tudi prehod za pešce prek tirov na posebej označenem delu in pod nadzorom.

Z vidika proračuna kljub naravi projekta to ne bo največja občinska investicija prihodnje leto, glede na celotni znesek pa vsekakor ena največjih. Gre za okoli 600.000 evrov, od česar je občinski delež 35 odstotkov, preostalo pa gre iz državnih sredstev. Sicer pa bosta naslednje leto kot tudi še katero od prihodnjih glavna projekta kanalizacija ter obrtno-industrijska cona v vrednosti 2.300.000 in 4.000.000 evrov.