Odhodki in izdatki so načrtovani v višini dobrih 57 milijonov evrov, od tega bodo za investicije namenili slabih 25 milijonov evrov oziroma 43,5 odstotka. Prihodnje leto bodo namreč Velenje zaznamovale številne investicije po programu mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Teh bo kar za dobrih 15 milijonov evrov. Kot je na seji povedal velenjski podžupan Peter Dermol, so med večje postavke uvrstili tudi investicijsko vzdrževanje velenjske knjižnice ter mestnega stadiona. Poudaril pa je tudi, da z zneskom od dohodnine, ki pripada občini, ne pokrijejo vseh stroškov, ki predstavljajo zakonske obveznosti lokalne skupnosti. Za to jim zmanjka skoraj pet milijonov evrov. »Žal pa napovedani zakon o razbremenjevanju stroškov občin, ki bi se začel uporabljati leta 2020, še ni sprejet,« je ob tem spomnil Dermol.

Za financiranje projektov so za leto 2020 v proračunu predvideli dobrih 11,6 milijona evrov iz državnega proračuna, proračuna EU in drugih evropskih institucij, javnih skladov in donacij.