Lani so komisijo najbolj navdušili Danfoss Trata (kategorija velikih podjetij), Mikro+Polo (kategorija srednje velikih podjetij) in Zeus, davki in računovodstvo (kategorija malih podjetij). tb