Kot so na Molu pojasnili, ponovne javne dražbe namreč zakonsko ne morejo izvesti pred potekom zakonitega roka za ugovor, lahko pa v tem času dražbo javno objavijo. Podatki o predmetu prodaje, ceni in ostalih pogojih bodo razvidni iz javne objave prihodnji teden.

Predlog za določitev pripadajočega zemljišča pa občini še ni bil vročen. Do tega se bodo zato lahko opredelili šele po vročitvi in v postavljenem roku tudi podali odgovor, so napovedali na občini.

Državno odvetništvo je namreč na pobudo ministrstva za zdravje poleg predloga za vpis zaznambe na nepremičnino vložilo še predlog za ugotovitev pripadajočega zemljišča h glavni bolnišnični stavbi. Prepričani so, da glede na veljavne zakonske določbe zemljišči pripadata URI Soča.

Temu pa nasprotujejo na ljubljanski občini, ki želi prodati funkcionalna zemljišča na dražbi. Ministrstvo se namreč ni strinjalo z menjavo zemljišča za stavbo v Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri danes izvajajo dializo in deluje Center za avtizem.

A za dražbo, ki je bila napovedana za ta teden, noben kupec ni vplačal varščine. Izklicna cena za kvadratni meter je sicer bila 500 evrov. Zemljišče je občina želela ponovno dati na dražbo prihodnji teden, a so postopek upočasnile poteze državnega odvetništva.