Družbi Sava Turizem in Hoteli Bernardin, ki sta v večinski lasti družbe Sava, sta danes podpisali pogodbo o pripojitvi Hotelov Bernardin Savi Turizmu. Družba Hoteli Bernardin bo prenehala, delničarji bodo v zameno dobili delnice Save Turizma. Pripojitev morata potrditi še skupščini obeh družb. sta