Očitata mu prevaro, zagrešeno v sostorilstvu s Slavišo Popovom, ki jima je v letih 2014 do 2016 prodal ponarejene slike več znanih srbskih slikarjev. Kot umetnostni zgodovinar je Živković pri častitljivi starosti dobrih devet desetletij podal pisna mnenja, da gre pri štirih slikah za dela Bore Baruha, Milenka Šerbana in Jelisavete Č. Petrović. Ta teden so ga na zahtevo novosadskega sodišča zaslišali na tožilstvu v Mladenovcu, kjer se je vehementno zagovarjal z izjavo, da je zgolj v pisni obliki izrazil svoje mnenje, da bi lahko bile slike, ki mu jih je pokazal Popov, originali omenjenih avtorjev ter da za to nihče ni nič plačal oziroma da plačila tudi ni zahteval. »Vsak ima lahko svoje mnenje, tudi jaz, kar drugim ne preprečuje imeti drugačno mnenje. Moje mnenje nikogar ne obvezuje,« je vztrajal Živković. No, soobtoženi Popov seveda ni ostal praznih žepov. Poleg omenjenih štirih slik naj bi Aleksiću in Zelenkapiću prodal še več slik drugih srbskih avtorjev, katerih pristnost še ugotavljajo, skupaj pa naj bi jima pobral dobrih 3,2 milijona dinarjev oziroma 27.000 evrov.