Poročali smo že, da Ljubljanski potniški promet ne namerava uvesti brezplačnih avtobusnih vozovnic za upokojence, v kolikor jih ne bo plačala država. Ljubljanska občina je zavrnila tudi dve pobudi mestnih svetnikov v zvezi z brezplačnim javnim prevozom. Urška Honzak je v imenu svetniške skupine Levica predlagala, naj mesto priskrbi brezplačne urbane ljudem s statusom mednarodne zaščite in prosilcem za azil, tako kot je to urejeno v nekaterih drugih evropskih mestih. Svetnik Igor Horvat (SDS) pa je predlagal, naj občina zagotovi brezplačen javni prevoz za vse potnike med 29. novembrom in 5. januarjem od 16.30 do 24. ure, da bi prebivalcem omogočili večkraten obisk praznične Ljubljane. David Polutnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je Horvatu pojasnil, da občina že sofinancira mestni prevoz (letos v višini 14,5 milijona evrov) in da zato cena mesečne vozovnice znaša 37 evrov namesto 75. Ocenil je, da bi v primeru brezplačnega mestnega prometa v času praznikov izpad prihodka znašal dva milijona evrov, česar si LPP ne more privoščiti. »Menimo, da je brezplačen prevoz ukrep, ki ne more prispevati k bistveno večji uporabi javnega prevoza,« je še dodal.

Izračunali smo, koliko prevozov bi v LPP lahko pričakovali v času med 29. novembrom in 5. januarjem, da so izračunali dvomilijonsko izgubo: upoštevaje ceno vožnje, ki stane 1,3 evra, bi se moralo v tem času prepeljati malo več kot milijon in pol potnikov.

Subvencionirane vozovnice za imetnike azila, če so študenti

Kar zadeva brezplačne vozovnice za prosilce za azil in tiste s statusom mednarodne zaščite, pa je David Polutnik odgovoril, da občina omogoča brezplačen prevoz z LPP le osebam s telesno okvaro in njihovim spremljevalcem, medtem ko nekaterim skupinam vozovnice subvencionirajo. Med njimi ni ljudi z mednarodno zaščito, ki sicer lahko pridejo do subvencionirane vozovnice, če spadajo še v kakšno drugo skupino (na primer med študente), in prosilcev za azil, ki ne morejo do subvencionirane vozovnice. Polutnik je zatrdil, da občina tem ljudem ne more zagotoviti brezplačnih prevozov, in Levici predlagal, naj pobudo naslovi na vlado.

Ali bodo v prihodnje zagotovili brezplačen mestni prevoz prosilcem za azil, smo vprašali vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov. Vodja urada Katarina Štrukelj konkretno ni odgovorila, je pa zapisala, da uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic prosilcem za azil omogoča dostop do nekaterih institucij, pri čemer krijejo tudi stroške prevoza. Je pa dodala, da so prosilcem, ki so izrazili željo po tem, nevladne organizacije zagotovile kolesa.