dne 18. 11. 2019 sem v Dnevniku napisal: »Natega izboljšuje stanja jezera, saj je tudi z njeno pomočjo v boljšem stanju kot pred leti,« in: »V primeru, da natega ne bi delovala… bi stanje ne bilo zmerno, ampak slabo, še bolj verjetno pa zelo slabo. Strinjamo se pa, da je delovanje natege zaradi starosti manj intenzivno kot pred 40 leti, ko je bila izdelana po načrtih g. Rismala.«

Na agenciji za okolje (Arso) menimo, da je natega, ob dovajanju Radovne v jezero, do zdaj najboljši izveden ukrep, ki blaži pritiske na jezero. Seveda je še boljša rešitev zmanjševanje vplivov na jezero. Da pa bi natega, tudi če bi delovala kot nova, lahko očistila jezero, najbrž ne moremo pričakovati.

Na Arsu se pa strinjamo z vami, da je v upravljanje voda treba vključevati različne stroke pa tudi lokalne skupnosti in druge zainteresirane deležnike. Tako sodelovanje pri upravljanju voda je tudi zahteva vodne direktive, ki se v vseh državah članicah EU, vključno s Slovenijo, uresničuje preko načrtov upravljanja voda.

Andrej Vuga, odnosi z javnostmi, Arso