Posli so ustrezali načelom vestnosti, gospodarnosti in verodostojnosti. Družba Mercator ni bila

prikrajšana oziroma kakor koli oškodovana, je v poročilu, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisala uprava.

Mercator je prav tako sledil zavezam, ki izhajajo iz pogodbe o izvedbi finančnega prestrukturiranja Mercatorja ter pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Poslovni sistem Mercator.

Posle je preveril izredni član uprave Mercatorja Gregor Planteu, ki je bil v upravo največjega trgovskega podjetja v državi imenovan na podlagi zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (t. i. lex Mercator).

Aprila je namesto Agrokorja zaživela Fortenova grupa, na katero so v prvi fazi prenesli podjetja, ki sodijo pod t. i. lex Agrokor - vsa insolventna podjetja so dobila nova imena, na koncu imena imajo dodano besedo plus (npr. Konzum plus). Mercator in ostala podjetja iz skupine, ki ne sodijo pod lex Agrokor, naj bi bila prenesena v drugi fazi.

Posli, ki jih obravnava poročilo, se nanašajo na nabavo in prodajo trgovskega blaga, financiranje,

nepremičnine, marketinške in druge storitve, storitve informatike ter storitve v zvezi s kartico Pika.

Mercator v obdobju poročanju ni podelil nobenega poroštva ali jamstva, ni odobril nobenega posojila in ni prevzel dolga ali drugih obveznosti družbam skupine Agrokor ali skupine Fortenova.