Berločnik, Rok Vodnik in Igor Stebernak bi se sicer lahko skupščine udeležili tudi kot delničarji, a zdaj so dobili še uradno vabilo nove uprave po prihodkih največjega podjetja v državi.

Skupščina je sklicana na zahtevo Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki upravlja s skoraj 23-odstotnim lastniškim deležem družbe, skupno pa je država posredno in neposredno skoraj tretjinski lastnik podjetja.

Predlog skupščinskega sklepa je, da se delničarji seznanijo s podrobnejšo informacijo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in dveh članov uprave družbe Petrol, s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah predčasnega prenehanja navedenih mandatov ter bistvenimi sestavinami sporazuma o predčasnem prenehanju mandatov, sklenjenega med donedavno upravo in nadzornim svetom podjetja.

Sporazumni predčasni odhod treh donedavnih članov vodstva Petrola je povzročil razburjenje v javnosti in politiki. Razlog je bilo v veliki meri pomanjkanje konkretnih informacij o razlogih zanj, nezadovoljstva pa niso pomirili niti nadzorniki s svojim javnim pojasnjevanjem. V medijih se je zato pojavila vrsta teorij, povezanih tako z domačimi političnimi kot mednarodnimi poslovnimi in geostrateškimi interesi.

Delničarji si zdaj jasnejšo sliko o dogodkih izpred treh tednov obetajo na skupščini. Predsednik uprave SDH Gabrijel Škof je pred dnevi za STA povedal, da trenutno težko reče, ali bodo delničarji dobili več informacij od teh, ki jih je nadzorni svet podjetja že predstavil javnosti. »Ali lahko pričakujemo kakšna bistvena nova dejstva glede na to, kar je bilo objavljeno v različnih medijih, tudi tisto, kar ni bilo namenjeno za javno objavo, je v tej fazi težko reči,« je dejal.

Vodenje Petrolove je prevzela donedavna prva nadzornica Nada Drobne Popović

Ni pa SDH v zahtevi za sklic skupščine predvidel predloga za menjavo nadzornikov, kar se je kot možnost tudi omenjalo v nekaterih medijih. To lahko sicer lastniki predlagajo kot širitev dnevnega reda pred skupščino ali pa na samem zboru delničarjev. Škof pred tednom dni še ni videl razlogov za predlog menjave nadzornikov Petrola.

Vodenje Petrolove uprave je sicer po predčasnem odhodu omenjene trojice do imenovanja nove uprave prevzela donedavna prva nadzornica Nada Drobne Popović in ena od protagonistk celotnega dogajanja, ki v tem času ne bo opravljala funkcije nadzornice. V upravo so nadzorniki imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ob tem ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Delničarji Petrola bodo sicer na skupščini na zahtevo družb Vizija Holding in Vizija Holding Ena poslovneža Darija Južne, ki imata v lasti skupno 6,135 odstotka kapitala, odločali o predlogu, da posebni revizor pregleda posle Petrola v zadnjih petih letih. Po predlogu bi revizija med drugim ugotavljala morebitno odškodninsko in kazensko odgovornost takratne uprave.

Škof je ocenil, da je predlog za posebno revizijo široko zastavljen in iz njega ni razvidno, ali gre za konkretne sume ali le za splošno oceno, da je treba opraviti revizijo. SDH tako od predlagateljev pričakuje, da konkretneje opredelita predmet revizije.