S parlamentarno preiskavo želijo poslanci ugotoviti dejansko stanje glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi kreditni banki Maribor (NKBM) s strani tujih državljanov in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb. Prav tako naj bi preiskava ugotovila politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja SDS in suma delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične stranke in z njo povezanih fizičnih in pravnih oseb pred lanskimi parlamentarnimi volitvami.

Kot ekspertno pričo so danes povabili strokovnjaka za varnost Denisa Čaleto, ki je članom komisije med drugim razložil, kako procesi pranja denarja in financiranja terorizma vplivajo na nacionalno varnost in varnost korporativnega okolja. Na splošno je spregovoril o nadzoru oziroma pomanjkanju nadzora nad takšnimi pojavi.

Do konkretnih primerov, s katerimi se ukvarja komisija, se ni opredeljeval. Tudi s konkretnim primerom domnevnega pranja denarja v NKBM ni seznanjen, se je pa treba po njegovih besedah iz nastale situacije vedno treba naučiti, kje so odpovedali nadzorni mehanizmi, ki bi jih moralo vzpostaviti poslovodstvo vsake finančne institucije.

Člani preiskovalne komisije so ga spraševali tudi o domnevnem vplivu tuje države na politične procese v Slovenije, kar naj bi se po mnenju nekaterih denimo zgodilo z madžarskim vlaganjem v medije blizu SDS. Čaleta težko ocenjuje, ali šlo v tem in podobnih primerih za neposredno vmešavanje, je pa po njegovih besedah treba vsak takšen primer gledati posebej ter ga pretehtatu z vidika vplivnosti medija. Sicer pa je naloga pristojnih služb, da takšne primere analizirajo in pretehtajo tveganja, je še dodal.