Društvo arhitektov Ljubljana je na razpis vključitve v program Europe Nostre in Inštituta Evropske investicijske banke, naslovljen 7 najbolj ogroženih (7 Most Endangered), prijavilo Plečnikov stadion, ki je bil danes uvrščen na seznam 14 primerov evropske kulturne dediščine. V društvu so nominacijo pripravili, ker si prizadevajo za ohranitev in ponovno uporabo stadiona v njegovi izvirni obliki, piše na njihovi spletni strani.

Marca 2020 bo znano, katerih bo sedem izbrancev, uvrščenih na seznam najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine, pa piše v sporočilu za javnost Evropske komisije.

Nominacije so bile predložene s strani civilne družbe ali javnih organov, članov Europe Nostre ali njej pridruženih organizacij iz celotne Evrope. Svetovalni organ, ki ga sestavlja 15 mednarodnih strokovnjakov, je pripravil ožji izbor najbolj ogroženih dediščinskih območij na podlagi njihovih zgodovinskih in kulturnih vrednot in na osnovi stopnje ogroženosti dediščine. Pri izboru so bili upoštevani tudi udejstvovanje skupnosti, zavzetost zasebnih in javnih deležnikov, dolgoročni trajnostni razvoj in socialno-ekonomski vidik dediščinskega območja, piše na strani društva arhitektov.

Program 7 najbolj ogroženih se je začel izvajati januarja 2013, kot kampanja civilne družbe za reševanje ogrožene evropske dediščine. Čeprav ne zagotavlja neposrednega financiranja, igra pomembno vlogo pri ozaveščanju ter pri pripravi neodvisnih vrednotenj dediščine in izvedljivih akcijskih načrtov za mobilizacijo javne in zasebne podpore.