V obeh člankih je bilo prikazano, da je SMS žeton edini element avtentikacije pri prijavi v spletno banko Nove KBM in da je zato Nova KBM izpostavljena varnostnim tveganjem. Zapisano ne drži. Nova KBM uporablja dvostopenjsko preverjanje, SMS žeton je le eden od elementov pri prijavi ali plačilu. Varnostni elementi so namreč tudi uporabniško ime in geslo ali prstni odtis.

Pisec člankov je prav tako zapisal, da so bile vodstvu Nove KBM varnostne slabosti mehanizma znane že dolgo, a je »opozorila ignoriralo«. Zapisano ne drži. Vodstvo Nove KBM nikdar ni prejelo opozoril in jih posledično tudi ni moglo ignorirati, saj je uporaba SMS žetona skladna z Delegirano uredbo (EU) 2018/389 in mnenji Evropskega bančnega organa.

V članku z dne 30. 7. 2019 je zapisano tudi, da je varnost v NKBM postala »drugorazredna tema« in da je digitalizirano bančno poslovanje Nove KBM »varovano po domače«. Zapisano ne drži. Prav nasprotno, varnost v Novi KBM je namreč, zlasti od prihoda novega lastnika in vodstva, ključna tema in prioriteta na vseh ravneh poslovanja, tudi na področju dostopanja do spletne banke. Nova KBM vse od implementacije SMS žetona ni imela niti enega varnostnega incidenta v elektronskem bančništvu, kar potrjuje, da je uporaba SMS žetona povsem varna.

Nova KBM, d. d.