Ministrica za pravosodje Katičeva je ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji spomnila, da se je vlada s podpisom koalicijske pogodbe zavezala, da bo za učinkovitejši boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu prenovila zakonodajo in zagotovila orodja za učinkovitejše delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

V Sloveniji zaradi korupcije na letni ravni po nekaterih ocenah izgubimo okoli 3,5 milijarde evrov letno ali 8,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so jo pripravili na ministrstvu, zato po prepričanju Katičeve predstavlja predstavlja priložnost, da "se z zagotovitvijo ustreznejšega normativnega okvira prispeva k učinkovitejšemu boju proti korupciji ter s tem spodbudi tudi KPK, da še učinkoviteje pristopi k izvajanju svojih nalog na področju integritete in preprečevanja korupcije".

Novela tako spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v Sloveniji, so besede Katičeve povzeli na ministrstvu za pravosodje.

Kot je opozorila ministrica, pa so pri pripravi novele naleteli "na veliko nerazumevanja za koncept boja proti korupciji, veliko nerazumevanja in nepoznavanja načina delovanja tovrstnih institucij".

Nasprotovanje tudi s strani predsednika KPK

Presenetljivo veliko nasprotovanja po njeni oceni prihaja tudi s strani predsednika KPK, kar "je težko razumeti". "Na srečo njegovi sodelavci ne delijo vedno njegovih pogledov," je pripomnila ministrica.

Je pa zagotovila, da se bodo potrudili izpeljati ta zakonodajni projekt in komisiji dati nova orodja, da ne bo več "brezzobi tiger" in da bo lahko bolj učinkovito opravljala svoje poslanstvo.

Vendar pa predsednik KPK Štefanec ocenjuje, da niso na mestu očitki, da je komisija brezzobi tiger. Kot je navedel v današnji poslanici, si komisija ne želi dodatnih pooblastil, ki jih že imajo bodisi organi pregona bodisi sodišča, pač pa si želijo delati v okolju, kjer je družba tako zrela, da ugotovitve komisije o kršitvah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne bodo mogle izzveneti v prazno.

Opozoril je tudi, da so bili preslišani njihovi pozivi, naj se glede na obseg spremembe sprejme nov krovni zakon. V času, porabljenem za pripravo novele, bi "nedvomno lahko dobili kakovosten nov zakon, ki bi odgovarjal na aktualne dileme in komisiji dal ustrezen okvir za delovanje, a žal tega nismo dočakali", je še navedel.