Arso je dovoljenja izdal za lovišča Sorica, Železniki, Selca, Porezen, Poljane, Gorenja vas in Sovodenj ter za dele lovišč Stara Fužina, Nomenj-Gorjuše in Bohinjska Bistrica, ki so izven območja Triglavskega narodnega parka.

Arso je dovoljenje za poseg v populacijo volkov, ki so sicer zavarovane živali, izdal na podlagi uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, torej ne gre za odstrel na podlagi interventnega zakona o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave.

Kot so še pojasnili na Arsu, lahko dovoljenje izdajo ob izpolnjevanju več pogojev, med drugim je pogoj, da ni druge zadovoljive možnosti kot odvzem iz narave z odstrelom volka. Prepričani so, da ta poseg ne škoduje ohranitvi ugodnega stanja populacije.

Volk je bil v Sloveniji prvič delno zavarovan leta 1976, popolnoma zavarovan pa je od leta 1993.