Seveda se lahko pritrdi tudi že večkrat izraženemu mnenju varuhinje, da format oddaje Intervju ni najbolj primeren za polemične vsebine. Dopuščam pa možnost, da se za oddajo drugačnega formata ne bi dalo dobiti sogovornikov prav zaradi nezaključenega sodnega primera, ki je, hočeš nočeš, sestavni del polemik. Tako gre za presojo, ali se o problematiki v sodstvu (ne o primeru) vendarle spregovori, pa čeprav ne v pravem formatu oddaje. Urednica je presodila, da je tematika pomembna. Sam se s tem strinjam, verjetno pod vtisom zavedanja, da se tudi v sodstvu morda lahko dogajajo nepravilnosti. Slednje verjetno še iz mladosti, ko sem prebiral zapisa o boju Émila Zolaja ob dokazovanju nedolžnosti Dreyfusa. Verjamem, da se bo izpostavljena problematika v prihodnjih mesecih, morda letih osvetlila z vseh strani, kar bodo TV Slovenija, pa tudi radio in MMC, zagotovo ustrezno predstavili.

Seveda se ne morem sprijazniti, da voditelj ne uspe zagotoviti, da sogovornik ne bi bil žaljiv do drugih, in v konkretnem primeru do vdove umorjenega oziroma staršev. To je zame nedopustno! Posebno zaradi tega, ker je jasno, da se omenjeni, dokler postopki niso končani, ne želijo oziroma pravzaprav ne smejo odzivati, tudi če bi jim namenili ustrezen prostor, kot to določajo naša pravila. To se v prihodnje ne sme več dogajati. Toliko bolj, ker ne gre za oddajo, ki bi potekala v živo.

Igor Kadunc

generalni direktor RTV Slovenija