Tožilstvo je Oblaku očitalo, da je v letih od 2004 do 2008 storil okoli 35 kaznivih dejanj goljufije in poslovne goljufije v povezavi z valutnim trgovanjem oziroma sistemom forex. Pregon za večino omenjenih kaznivih dejanj je po desetih letih že zastaral, v spremenjeni obtožnici pa je ostalih sedem kaznivih dejanj, v katerih je nastala škoda višja od 50.000 evrov, saj je zastaralni rok za tovrstna dejanja 20 let.

Skupaj naj bi Oblak svojim upnikom oziroma vlagateljem v sistem forex ostal dolžan okoli milijon evrov. Nekateri so zoper njega vložili tudi premoženjskopravne zahtevke. Vendar, kot je na današnjem predobravnavnem naroku zatrdil Oblak, ki je po poklicu elektroinštalater, nima več premoženja in je celotnega izgubil.

Oblak je bil skupaj s svojo ženo dolga leta na begu v tujini. Iskali so ju tudi z mednarodno tiralico, avgusta letos pa sta se sama predala. V minulih tednih je bil na kranjskem okrožnem sodišču za Oblaka že dvakrat sklican predobravnavni narok, a so ga izvedli šele danes, pa tudi tokrat ne do konca, saj se obdolženi še ni izjasnil glede podpisa sporazuma o priznanju krivde.

Zagovornik obdolženega Mitja Sever je predlagal, da se Oblaku omogoči seznanitev z danes vloženo spremembo obtožnice in da se hkrati preverijo tudi pogoji, da bi pripor, v katerem je Oblak zaradi begosumnosti, nadomestili s hišnim priporom, kar naj bi bil tudi njegov pogoj v sporazumu za priznanje krivde. S tem se je strinjala tudi tožilka Polona Košnjek, zato je sodnica Polona Kukovec narok preložila na 11. december ob 14. uri.

Po sporazumu o priznanju krivde tožilka za obdolženega v primeru priznanja za vsa kazniva dejanja predlaga izrek enotne triletne zaporne kazni. Oblak po lastni izjavi tudi ni predkaznovan, niti ni v drugem kazenskem postopku.