Potem ko smo v Dnevniku več dni pisali o gori nelegalno odloženih odpadkih na območju nekdanjega Papir servisa v Mostah, so na ljubljanski občini pohitrili postopke in občinskemu podjetju VOKA Snaga naročili odvoz odpadkov. To se je danes tudi zgodilo, o čemer nas je najprej obvestil Damjan Belič, stečajni upravitelj podjetja Dela TČR, ki je lastnik kompleksa nekdanje tovarne. »Brez vas in člankov o odpadkih ne bi uspelo,« nam je povedal Belič, zadovoljen, da se je saga z nelegalno odloženimi odpadki po našem poročanju ekspresno končala.

Republiški inšpektorat še ni zaključil postopka

Sprva je kazalo, da se bo zgodba o odloženih odpadkih, med katerimi je bilo mogoče najti tudi nevarne odpadke, kot so različne vrste olja, kemične snovi, salonitna kritina, odslužene elektronske naprave, vlekla še mesece, saj so pri nas pristojnosti pri nadzoru nad odlaganjem odpadkov deljene med lokalno skupnostjo in državo. In medtem ko je občinski inšpektorat po prijavah razmeroma hitro opravil nadzor in sprožil postopek zaradi nelegalno odloženih komunalnih odpadkov (v pristojnosti lokalnih skupnosti), se je republiški inšpektorat za okolje in prostor v povezavi z nekomunalnimi odpadki, med katere sodijo tudi nevarni odpadki, odzval povsem zmedeno.

Republiški inšpektorat je o nelegalno odloženih nekomunalnih odpadkih oktobra lani, torej pred 14 meseci, pisno obvestil občinski inšpektorat. Na republiškem inšpektoratu, ki ga kot vršilec dolžnosti vodi Dragan Matić, so nam sprva pojasnili, da bodo inšpekcijski nadzor uvedli na podlagi naših novinarskih vprašanj. Kazalo je, da se sprenevedajo in da prikrivajo prejeto prijavo občinskega inšpektorata, zato smo se na občino obrnili po dodatne informacije o prijavi in s tem soočili Matića.

Ta nam je naslednji dan zagotovil, da se bo o tem primeru pozanimal pri sodelavcih in da lahko v kratkem pričakujemo dodatna pojasnila. Čez eno uro nas je poklicala Darja Stanič Racman z inšpekcije za okolje in naravo in nam pojasnila, da prijave občinske inšpekcije niso pospravili v predal, temveč je inšpektor na podlagi te prijave presodil, da ne gre za primer najvišje prioritete, zato po 14 mesecih še ni opravil nadzora na lokaciji.

Danes smo z inšpektorata prejeli še tretjo verzijo dogodkov, povezanih s postopki v nekdanjem Papir servisu. Kot so nam pojasnili, so po dodatnem preverjanju ugotovili, da so nadzor dejansko opravili mesec dni po prijavi občinskega inšpektorata, a da je inšpektor v računalniku primer zavedel pod imenom domnevnega kršitelja, podjetja PM Sraka, ki je od Dela TČR najemalo kompleks, tega pa ni povezal s prijavo občinskega inšpektorata, zavedeno pod ime Papir servis. »Inšpekcijski postopek, ki ga je inšpektor uvedel zoper družbo PM-Sraka, še ni zaključen, je pa inšpektor zaradi neustreznega ravnanja z odpadki na lokaciji Pod ježami 5 zoper odgovorno fizično osebo uvedel tudi tri prekrškovne postopke zaradi kurjenja odpadkov, 13. maja 2018, 25. maja 2018 in 10. julija 2018. Kršitelju je bila vsakokrat izrečena globa 100 evrov,« so nam danes pojasnili na inšpektoratu.

Del odvoza očitno plačal GP Jarše

Dodatna pojasnila smo dobili tudi na ljubljanski občini, kjer so nam povedali, da je odvoz komunalnih odpadkov prek družbe VOKA Snaga odredil občinski inšpektorat, pri čemer je sredstva očitno založila občina, ki poskuša terjati Delo TČR. O odvozu nekomunalnih odpadkov pa naj bi se dogovorila VOKA Snaga in GP Jarše. Gre za gradbeno podjetje, ki je izvajalo energetsko sanacijo Osnovne šole Jožeta Moškriča v Sostrem. Projekt je ljubljanska občina v javno-zasebnem partnerstvu izpeljala z družbama Petrol in Resalta. Stečajni upravitelj Belić je ves čas trdil, da je glavnino odpadkov v Moste pripeljalo prav podjetje GP Jarše, kar naj bi dokazovala tudi najdena gradbena tabla s podatki o energetski sanaciji Osnovne šole Jožeta Moškriča.

Kot pravijo na občini, so po pogovoru z izvajalcem ugotovili, da je družba GP Jarše res najemala skladišče v nekdanjem kompleksu Papir servisa – Belič pravi, da gre očitno za enega od podnajemov, za katere ni dal soglasja in zaradi katerih je odpovedal pogodbo PM Sraki –, da pa odloženi odpadki niso nastali pri sanaciji osnovne šole. Gradbena tabla za to naložbo naj bi namreč bila v skladišču najdena in poslikana še pred izvedbo te investicije.