Potem ko so ugotovili, da je komisija poslala dopis na napačen elektronski naslov, se je Zdravniška zbornica Slovenije na naknadno posredovan dopis odzvala, na to temo so se predstavniki zbornice in komisije v četrtek sestali. Kaj so se dogovorili na sestanku, pa niso navedli.

Protikorupcijska komisija je namreč 16. septembra pozvala ministrstvo za zdravje in zdravniško zbornico, naj ukrepata v zvezi z ugotovljenimi korupcijskimi tveganji, ki izhajajo iz različnega razumevanja in izvajanja pravic zdravnikov.

Po ugotovitvah KPK obstaja verjetnost, da zdravniki ne upoštevajo določb kodeksa zdravniške etike in imajo določene pravice, ki nimajo zakonske podlage, ter da si pristojni pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na razlagajo tako, kot si jih razlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ob tem so takrat opozorili, da odgovora ne od ministrstva ne od zbornice niso prejeli.