Ob tem mi pride na misel, kaj se zgodi navadnemu državljanu, ki krši zakon. Najmanj to, da mu država prilepi denarno kazen, za hujšo kršitev pa gre lahko celo v zapor. Žal pa se tem predlagateljem, predvsem iz SAB Alenke Bratušek, ne bo zgodilo nič, saj oni uživajo imuniteto in so po njihovih izjavah celo simbol države.

Kdor krši zakon in s tem materialne pravice določene osebe, je v dnevni terminologiji razglašen za prevaranta. Poslanci pa lahko drugo vejo oblasti in politične nasprotnike imenujejo kar mafija. Ali to pomeni, da lahko mi, navadni državljani, politike, ki zavestno kršijo zakon in sesuvajo pokojninski sistem, imenujemo z veliko blažjim nazivom, prevaranti? Mislim, da je to primerno in dokaj blaga oblika poimenovanja tovrstnih serijskih kršiteljev zakonov in ustave.

Da so politiki v zadnjih tridesetih letih popolnoma sesuli pokojninski sistem, je bilo že večkrat navedeno. Iz pokojninske blagajne so se namenska sredstva za pokojnine preusmerjala v nenamensko porabo in v zadnjih letih celo za pokrivanje večmilijardne bančne luknje. Upokojenci smo tako edina skupina prebivalcev, ki jim zaradi neustreznega usklajevanja pokojnin še niso bila vrnjena sredstva v višini 7,2 odstotka. S to uskladitvijo pokojnin ne bi bile potrebne nobene gasilske »uskladitve« v nominalnih zneskih.

V Dnevnikovih pismih sem že večkrat natančno navedel nekaj najbolj v nebo vpijočih podatkov, ki kažejo, kako se izkorišča upokojence v Sloveniji: delež pokojnin v BDP kaže, da daje slovenska država vsako leto manj za pokojnine in da je padec v letu 2019 za kar 22 odstotkov v primerjavi z letom 2013. Za primerjavo, Avstrija, ki ima najbolj primerljiv pokojninski sitem s Slovenijo, daje za pokojnine 14,5 odstotka BDP, kar je polovico več od Slovenije. Razmerje med povprečno pokojnino in neto plačo pa kaže, da je v Avstriji to razmerje 85 odstotkov, kar pomeni, da imajo po tem merilu v Avstriji relativno kar 55 odstotkov višje pokojnine kot v Sloveniji. Nominalno, kar je še posebno pri srcu Bratuškovi, pa imajo v Avstriji kar trikrat višje pokojnine kot pri nas.

Podobnih katastrofalnih podatkov o pokojninah je še na pretek in prav vsi kažejo, da se deleži za pokojnine nesramno zmanjšujejo, s tem pa se standard upokojencev pogreza v brezno. Žal tudi aktualna vlada varčuje pri upokojencih in deli darila najbogatejšim, s tem pa kaže svoj pravi neoliberalni obraz. V Sloveniji ni problem, da pokojninska blagajna nima dovolj sredstev za boljše pokojnine, problem je dolgoletno ropanje te blagajne in preusmerjanje pokojninskega denarja v druge namene. To pa se dogaja na način, ko se kršijo zakoni, tako kot v opisanem primeru, in za to nihče ne odgovarja.

Če upokojenci ne bomo končno postali glasni in zahtevali svojih zasluženih pravic, bomo večno diskriminirani, do svojega bridkega konca.

Gorazd Cuznar, Črnomelj