Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je vložila predlog za prisilno poravnavo holdinga Istrabenz. Okrožno sodišče v Kopru je za upraviteljico v postopku imenovalo odvetnico Mojco Breznik, kaže objava na spletni strani Ajpesa. Istrabenz je insolventen, odkar so 24. septembra zapadle finančne terjatve DUTB do te družbe v višini 73,9 milijona evrov. DUTB je predlagala, da bi družba insolventnost odpravila tako, da bi na DUTB prenesli njeno premoženje, preostale obveznosti pa bi DUTB v celoti odpisala, nakar bi šel lahko Istrabenz v likvidacijski postopek. A skupščina Istrabenza 26. novembra predloga ni podprla z zadostno večino. sta