Državnozborski odbor za delo je včeraj potrdil vladni predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ob tem pa so opozicijski člani odbora izglasovali nekaj dopolnil, ki bodo razveselila bodoče starše. Dokončno bo sicer o njih in zakonu kot celoti odločal državni zbor na plenarni seji, kjer bodo odločilni glasovi SNS, ki v odboru za delo nima članov.

Ker imajo opozicijske stranke na odboru za delo enega člana več kot koalicijske, so na primer lahko proti volji vlade in koalicije potrdili predlog Nove Slovenije, da se enkratna pomoč ob rojstvu otroka zviša na kar 500 evrov. Trenutno ta pomoč, ki je namenjena nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka, znaša 280 evrov, koalicija pa jo je bila pripravljena dvigniti za slabih sedem evrov. Poleg tega bo potrjeno dopolnilo Nove Slovenije, če ga bo izglasoval tudi državni zbor. Ukinili bodo določbo, da se ta pomoč staršem dodeli v dobroimetju. Torej bi starši pomoč ponovno dobivali v denarju. Lani je pomoč ob rojstvu otroka prejelo 21.257 upravičencev, skupno pa so prejeli dobrih šest milijonov evrov.

Z devetimi glasovi proti osmim je opozicija potrdila tudi predlog Levice, da se minimalno starševsko nadomestilo in starševski dodatek dvigneta že z začetkom prihodnjega leta. Tak je bil tudi prvotni predlog ministrstva za delo, vendar je iz vlade v državni zbor brez obrazložitve prišlo besedilo, po katerem bi dvig veljal šele za starše otrok, ki se rodijo 1. januarja 2022 ali pozneje. Ta zamik bi pomenil, da bi zakon, katerega namen je bilo zvišanje prejemkov družin, postal varčevalen, so opozarjali v Levici.

Odločali bodo glasovi SNS

S tem ko je opozicija na odboru izglasovala dopolnilo, bo državni zbor odločal o tem, da že starši otrok, ki bodo rojeni po koncu letošnjega leta, dobijo vsaj 402 evra starševskega nadomestila oziroma starševskega dodatka. Zdaj minimalni znesek nadomestila oziroma dodatka znaša 252 evrov na mesec. Lani je država za starševsko nadomestilo plačala dobrih 243 milijonov evrov, prejelo pa ga je malo manj kot 21.000 oseb. Starševski dodatek je bolj redek, saj je namenjen tistim materam oziroma očetom, ki niso upravičeni do starševskega nadomestila, torej brezposelnim in študentkam. Lani ga je prejemalo tri tisoč oseb, skupno pa jim je država plačala 8,9 milijona evrov.

Opozicijskih poslancev je v odboru devet, koalicijskih pa osem, res pa je, da v tem odboru svojih predstavnikov nima stranka SNS. Ta stranka je namreč delno prevzela vlogo zunanje partnerice koalicije, potem ko je sodelovanje s koalicijo prekinila Levica. Zato usoda popravkov, ki so jih v vladni zakon včeraj vnesli opozicijski člani odbora za delo, še ni znana.