V novogoriški občini v predlogu proračunov za prihodnji dve leti izstopajo štiri naložbe: nov pokriti bazen, skupnostni center, prizidek k zdravstvenemu domu in opremljanje nove gospodarske cone v Kromberku. Vrednost omenjenih naložb presega deset milijonov evrov. Poudarek prvega proračuna, ki je prvič plod nove vodstvene ekipe občine, je tudi gradnja novih stanovanj. Župan Klemen Miklavič računa, da mu bo skupaj z zasebniki uspelo stanovanjsko ponudbo v prihodnjih letih povečati za več kot sto novih stanovanj.

Želijo si priseljevanja

»Regijo in mesto želimo narediti atraktivna za priseljevanje kvalificirane delovne sile, podjetij in drugih zaposlovalcev. Osredotočili smo se na stanovanja, poslovne cone, infrastrukturo in vpadnice v mesto, ki bi razbremenile promet,« Miklavič pojasnjuje, da občina potrebuje razvojni cikel, ki bo privlačil kreativen kader. »Tako gospodarstveniki kot drugi zaposlovalci so izpostavili pomanjkanje kadra in stanovanj v Novi Gorici, zlasti za tiste, ki jih podjetja na Goriškem zaposlujejo in prihajajo od drugod, zato bi se radi s svojimi družinami priselili v Novo Gorico. Ljudje, ki se odločajo za življenje v Novi Gorici, se odločajo na podlagi pogojev za življenje in stanovanja so pri tem bistvena,« župan utemeljuje nujnost vlaganj v stanovanja.

Občina bo zato sprostila zasebno gradnjo, v proračunu pa za naslednji dve leti rezervirala okrog 900.000 evrov sredstev za neprofitna stanovanja oziroma za stanovanjske skupnosti. Napovedujejo tudi prenovo Cankarjevega naselja – lotili se je bodo pri odvodnji meteornih vod, ki je predvsem za stanovalce kletnih stanovanj izjemno pomembna.

Nov bazen že prihodnje leto

Največja naložba, ocenjena na dobrih pet milijonov evrov, bo pokriti bazen z dvižnim dnom. Možnost spreminjanja globine bo po mnenju načrtovalcev razširila možnosti uporabe bazena za več skupin plavalcev in s tem tudi njegovo boljšo izkoriščenost. Razpis za gradnjo bo predvidoma objavljen konec januarja prihodnje leto, prvi plavalci pa naj bi v njem zaplavali konec leta 2021. »Gre za veliko pridobitev v našem lokalnem okolju. V prvi vrsti bo bazen namenjen občankam in občanom, hkrati pa je to dodana vrednost za vse športne klube iz širše okolice, priložnost za razvoj športnega turizma in ne nazadnje atrakcija za priseljevanje ljudi,« meni podžupan Simon Rosič. Obenem zagotavlja, da s tem ne bodo pozabili na dosedanji letni zunanji bazen, ki je pred lansko poletno sezono spuščal. Za njegovo trajnejšo sanacijo bodo v prihodnjih dveh letih namenili dodatnih 760.000 evrov.

Nadaljnjega 1,3 milijona evrov namerava občina prihodnje leto vložiti v urejanje Skupnostnega centra Nova Gorica, v katerem imata zdaj prostore pro bono ambulanta in zavetišče za brezdomce. V stavbi bi želeli urediti še bivalne enote, informacijsko pisarno za izvajanje čezmejnih programov in prostore za mentalno zdravje ter prostore za brezdomce. Začeli bodo tudi graditi komunalno infrastrukturo cone Kromberk vzhod, v dveh letih bodo zanjo namenili tri milijone evrov. Dvanajst podjetnikov se že zdaj zanima za 28.000 kvadratnih metrov površin, razpoložljivih jih je zgolj 25.000 kvadratnih metrov. »Interes gospodarstva dokazuje, da to cono nujno potrebujemo,« pravi podžupan Sašo Kogovšek in dodaja, da se zato s stečajno upraviteljico Meblo Holdinga in DUTB že dogovarjajo za odkup dodatnih zemljišč.