Z notarjem sem se dogovoril, kako in kaj. Zadevo s sinom razrešimo in določimo datum, kdaj se vidimo. Moram pa prinesti sinov naslov, da bo notar z njim lahko komuniciral.

Sin je rojen v Ljubljani, zato sem se odpeljal 105 kilometrov do oddelka za matične zadeve v Tobačni v Ljubljani. Informator na vhodu me je poučil, da moram dati vlogo in kam naj grem. Prijazni uslužbenki sem na hodniku pokazal osebno izkaznico in na roko popisan list z mojim imenom in mojim EMŠO. In da prosim za naslov sina z zapisanim njegovim imenom in priimkom in rojstnim podatkom ter s pripisom »zaradi dedovanja«. In s svojim naslovom. Uslužbenka me je poučila, da mi brez sinovega soglasja tega podatka ne more in ne sme dati. Vztrajal sem, da sem prišel na urad zato, ker potrebujem njegov naslov in zato tega njegovega soglasja ne morem pridobiti. Ker moram zadevo nujno rešiti, sem šel domov, natipkal prošnjo in jo opremil s fotokopiranim sklepom sodišča, da sem oče tega sina. Prošnjo sem osebno vročil uradniku dne 20. avgusta 2019. Da ne bi z notarjem dogovorjenega roka zamudil, sem ga prosil, ali mi lahko sinov naslov zapiše na listek. Ne gre.

V nabiralniku sem našel rešitev UE Ljubljana z datumom zapisa 2. oktobra 2019: »Sporočamo vam, da smo po določbah 22. čl. zakona o varstvu osebnih podatkov (…) vendar njegovega soglasja nismo pridobili.« In še: »Glede na določbe Zakona o prijavi prebivališča in Zakona o varstvu osebnih podatkov, vam podatka o njegovem prebivališču ne moremo posredovati. S spoštovanjem. UE Ljubljana.«

Hvala, domovina moja zlata. Prevozil sem 420 kilometrov in sem danes po treh mesecih živčnosti na izhodišču in v pat položaju. Upam, da bo sistem zdaj sam našel dediča, da bo poiskal moj grob in mi prižgal svečko.

Franc Bandelj, Štanjel