Predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Dejan Židan in predsednik vlade Marjan Šarec bodo danes ob mednarodnem dnevu gostili tradicionalni sprejem za predstavnike invalidskih organizacij.

Svet za invalide je v svoji poslanici navedel, da je Slovenja v letih po ratifikaciji konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov pokazala, da gre po pravi poti in da sledi svojim obveznostim iz konvencije. A po njihovem opozorilu bi moral svet delovati kot osrednji organ za spremljanje uresničevanja konvencije, vendar mu ta vloga še ni priznana. Še vedno namreč deluje le kot posvetovalni organ in njegovi sklepi nimajo izvršne moči, so pojasnili.

Z namenom, da bi svet prevzel izvršne naloge v skladu z določili konvencije, je treba položaj in področje delovanja sveta zakonsko urediti in hkrati zagotoviti potrebne kadrovske in finančne vire, so pozvali.

Svet je spomnil tudi na pomen izvajanja določb, ki urejajo pravice invalidov do neoviranega dostopa do grajenega okolja. Stanje na tem področju se prepočasi spreminja, zato je treba bolj dosledno izvajati zakonodajo, so izpostavili. Čim prej je treba v slovenski pravni red po njihovih besedah prenesti tudi evropsko direktivo o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide.

V DZ bodo danes odprli fotografsko razstavo Ljubezen do drugačnosti

Poslanico so na javnost naslovili tudi v Zvezi društev civilnih invalidov vojn Slovenije, ki so poudarili nesmiselnost vojn in potrebo po sporazumnem reševanju konfliktov na vseh ravneh.

Mednarodni dan je v ponedeljek zaznamoval dobrodelni bazar, na katerem se je predstavilo 15 invalidskih organizacij. V DZ bodo danes odprli fotografsko razstavo Ljubezen do drugačnosti. Mednarodni dan pa bodo z različnimi dogodki zaznamovali tudi drugod po državi.

V prizadevanjih za izboljšanje položaja invalidov in oseb s posebnimi potrebami je bila leta 2006 sprejeta konvencija o pravicah invalidov, ki jo je podpisalo 153 držav. Ratificirale so jo vse države članice EU, Slovenija jo je podpisala marca 2007.

V Sloveniji je bila od tedaj sprejeta vrsta zakonodajnih rešitev za uresničevanje konvencije, od zakona o izenačevanju možnosti invalidov pa do zakona o osebni asistenci. Med prihodnjimi izzivi pa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpostavljajo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo.

Po svetu živi okoli milijarda ljudi z določeno obliko invalidnosti. V Sloveniji z invalidnostjo živi 170.000 ljudi, kar predstavlja 8,5 odstotka prebivalstva.