Na umestitvi oz. inštalaciji, kot dogodku uradno pravijo evangeličani, novo predsedstvo prevzame vodenje Evangeličanske cerkve od prejšnjega predsedstva na podlagi izidov glasovanja na volilni sinodi.

Evangeličansko cerkev augsburške veroizpovedi v Sloveniji kot predsedstvo z enako pravico in odgovornostjo vodita škof in inšpektor, slednji je predstavnik laikov.

Vsi novoizvoljeni člani cerkvenih teles se ob tem ravno tako kot novo predsedstvo Cerkve slovesno zaobljubijo.

Dosedanjima škofu Gezi Filu in inšpektorju Johannu Lacu se bo zahvalil častni škof Geza Erniša, novo predsedstvo pa bodo umestili škof Geza Filo ter duhovnika Mitja Andrejek in Štefan Beznec.

Novi škof Novak bo imel slovesno pridigo, novi inšpektor Prosič nagovor, pozdravne nagovore bodo imeli tudi nekateri gostje.

S tem se bo škofovski urad, ki je bil minulih šest let - prvič po Primožu Trubarju - v Ljubljani, vrnil v Mursko Soboto. Urad je namreč vedno na sedežu cerkvene občine, v kateri škof opravlja tudi vse prejšnje naloge duhovnika.

Slovesnosti, ki se bo začela ob 14. uri, se bodo udeležili visoki predstavniki drugih cerkva in države, med njimi predsednik vlade Marjan Šarec.