Tožilstvo Andreja Oblaka bremeni, da je ob sodelovanju z Božidarjem Španom med letoma 2003 in 2006 zlorabil svoj položaj direktorja v družbah skupine Hypo Alpe Adria pri preprodajah poslovnih deležev v družbah Hypo MM, AM S.P.C., Hypo Paam in S.P.C. 03. Tako pridobljeno premoženjsko korist v višini okoli 15 milijonov evrov pa naj bi Oblak in Špan zakrila s pranjem denarja, po poročanju Večera zatrjuje tožilstvo.

Oblaku tožilstvo tudi očita, da je v zvezi z upravljanjem tujih tako imenovanih offshore podjetij, ki so bila ustanovljena in uporabljena za prikrivanje vpletenosti obdolženih pri izvrševanju kaznivih dejanj, posredoval navodila v odvetniško pisarno v Liechtenstein, Špan pa da je enaka navodila dajal odvetniški pisarni v Luksemburgu.

Oblak je k storitvi kaznivih dejanj domnevno napeljal tudi Tovšakovo in Košiča. Slednja naj bi v škodo navedenih družb podpisala pogodbe, s katerimi sta lažno potrdila, da je liechtensteinska družba Fincor opravila storitve posredovanja pri pridobivanju poslov, čeprav so bili posli sklenjeni neposredno z Oblakom. S plačili storitev, ki niso bile opravljene, sta družbi Fincor (ki je bila v neposredni lasti družine Oblak) pridobila protipravno premoženjsko korist v skupini višini 4,65 milijona evrov na škodo skupine Vegrad, zatrjuje tožilstvo.

Na petkovem naroku je po pisanju Večera odvetnik Oblaka predlagal izločitev bančne dokumentacije, ker da je v spisu nezakonito. S tem v zvezi po načelu "sadeža zastrupljenega drevesa" terja tudi izločitev vseh drugih listin, povezanih z bančno dokumentacijo. Zahtevo je argumentiral z obrazložitvijo, da je tožilstvo že leta 2011 razpolagalo z bančno dokumentacijo in bi moralo vložiti zahtevo za preiskavo v dveh letih. Tega pa ni naredilo, saj je uvedbo sodne preiskave zahtevalo šele leta 2015. Prav tako je odvetnik predlagal, naj se na sojenju vse priče zasliši neposredno. Njegovima predlogoma se je pridružil tudi Španov odvetnik.

Špana in Oblaka specializirano državno tožilstvo preganja v več zadevah bančnega kriminala. To je tretji proces, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka zoper njiju.