Kot uporabniki, ki v omenjenem objektu preživimo največ časa, bi radi izpostavili, kaj nam Križanke pravzaprav pomenijo. Okolje se nam zdi za naše ustvarjanje najprimernejše, če ne celo idealno, ker je paralelizem med Križankami in našo dejavnostjo jasen. Naša šola se namreč ukvarja z izobrazbo ustvarjalcev, kot so arhitekti, grafični, modni in industrijski oblikovalci, slikarji, kiparji, ilustratorji ter fotografi.

Če začnemo pri sami lokaciji, nam postavitev, ki je v samem centru mesta, omogoča prepojenost z urbanim in kulturnim okoljem. Ob izgubi tega bi bilo naše izobraževanje okrnjeno in osiromašeno. Samoumevno se nam zdi tudi to, da je kompleks, ki ga je prenovil naš največji arhitekt, namenjen prav bodočim umetnikom.

Omenjeno je bilo, da naj bi se šola izselila iz Križank do septembra 2022. Vendar nihče od pristojnih ne ve, kam nas bi v tem primeru preselili. Šola z dijaki in profesorji, kvaliteten program ter sama arhitektura predstavljajo živ organizem, ki je za formacijo potreboval leta, vendar ga je mogoče z enim nespametnim dejanjem, kot vsako živo bitje, uničiti. Glede na to, da Festival Ljubljana Križanke želi zase, bi se tudi v primeru, da bi šola po septembru 2022 lahko ostala tu, odnosi verjetno še bolj zaostrili. Žalostno se nam zdi, da država poudarja pomembnost izobrazbe mladih, v isti sapi pa nam zavoljo dobička ravno to otežuje. Sporen je tudi potek samega reševanja problematike, saj je ta potisnjena na stran in v sklop sedemnajstih drugih problemov. Paketno reševanje tako pereče problematike, kot je sprememba naše lokacije, ne pride v poštev. Lahko v primeru, da nam do leta 2022 ne zagotovijo novih primernih prostorov, sledi celo propad šole?

Zahtevamo zagotovitev ustreznih prostorov in da Križanke ostanejo živ kulturni spomenik z aktivnimi dejavnostmi. Nikakor ne bomo dovolili, da se nam odvzame okolje, ki nas polni z ustvarjalnostjo.

Blaž Bergant

predsednik dijaške skupnosti SŠOF, v imenu vseh dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani