Inšpektorat za javni sektor je na pobudo Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sove) opravil nadzor zaposlovanja v slovenski civilni tajni službi. Nadzor so zaključili za štiri zaposlitve, med njimi tudi za Natašo H., znanko premierja Marjana Šarca, in za snaho evropske poslanke iz vrst NSi Ljudmile Novak. V vseh primerih so bila delovna mesta določena v aktu o sistemizaciji že dlje časa, vsa štiri mesta so bila nezasedena in vse obravnavane zaposlitve so bile predvidene v letnem kadrovskem načrtu, je povedala glavna inšpektorica Lidija Apohal Vučković. Poudarila je tudi, da je v vseh pregledanih primerih postopek vodila komisija in da so bili kandidati varnostno preverjeni. V treh primerih se je za delovno mesto potegovalo več kandidatov, merila za izbor so bila izdelana vnaprej, na koncu pa so bili izbrani tisti, ki so dosegli največ točk. Vsi so izpolnjevali formalne pogoje, torej tudi Nataša H. in snaha Ljudmile Novak.

Brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov

Določene kršitve pa je inšpektorat v postopkih zaposlitve vendarle ugotovil. Sova je od vseh štirih kandidatov prejela potrdilo o nekaznovanosti, državljanstvu in izobrazbi šele po tem, ko jim je že poslala obvestilo, da so bili izbrani. To pomanjkljivost so v agenciji inšpektorjem pojasnili z besedami, da vse našteto preverijo že v sklopu varnostnega preverjanja in da so omenjena potrdila le še gola formalnost.

Druga kršitev se nanaša na dovoljenje za dostop do tajnih podatkov EU in Nata, ki ga dva izmed izbranih kandidatov ob razpisu še nista imela. Kot je mogoče razbrati iz javno objavljenega zapisnika, naj bi bila med tema dvema kandidatoma tudi Šarčeva znanka. Glavna inšpektorica Apohal-Vučkovićeva je danes pojasnila, da sta oba do nadzora že zamenjala prvotno delovno mesto in sklenila novo pogodbo o zaposlitvi (eden znotraj Sove, drugi pa je bil premeščen v drug državni organ), tako da inšpekcija njune prvotne pogodbe niti teoretično ne bi mogla razveljaviti.

Za nameček sta oba naknadno pridobila dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, hkrati pa v javni upravi ni redka praksa, po kateri kandidat nekatera dovoljenja, spričevala ali potrdila (denimo izpit iz upravnega postopka) pridobi šele po zaposlitvi. Običajno se to zgodi zelo kmalu, tako da inšpektorat tudi v drugih podobnih primerih pogodb o zaposlitvi ne razdira.

Pomanjkljivosti administrativne narave

Na Sovi so nam danes potrdili, da so prejeli zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ugotovljene kršitve pa označili za »manjše pomanjkljivosti izključno administrativne narave, ki v ničemer ne vplivajo na zakonitosti zaposlitvenih postopkov«. Poudarili so, da inšpekcija ni ugotovila kršitev, ki so jih Sovi pri zaposlitvi Šarčeve znanke očitali nekateri mediji. Na zapisnik inšpekcije se pri Sovi očitno ne bodo pritožili, čeprav imajo možnost, da v osmih dneh podajo ugovor. Napovedujejo namreč, da bodo sledili predlogom za izboljšanje postopkov zaposlovanja, ki jih je oblikoval inšpektorat, in v 30 dneh pripravili poročilo. Pričakovanje, da bo Sova sledila priporočilom inšpektorata, je danes izrazil tudi premier Marjan Šarec, konkretnih ugotovitev pa ni komentiral.

Pobudo za inšpekcijski nadzor je dala Sova, ker je ocenila, da za preverjanje zaposlitev na agenciji ni pristojna parlamentarna komisija za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (Knovs). Več članov te komisije se je sicer z namenom, da preverijo poročanje medijev o sporni zaposlitvi Nataše H., na predlog poslancev SDS pred dvema mesecema podalo na sedež Sove. Tam so določena pojasnila tudi dobili. Sova pa je zavrnila zahtevo komisije pod vodstvom Mateja Tonina, da ji dostavi razpisno dokumentacijo in podatke o prijavljenih kandidatih brez imen in priimkov. Svojo odločitev je utemeljila s skrbjo za varovanje podatkov.

»Hoteli so cirkus«

»Danes se je pokazalo, kako dragocen je parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami. Brez parlamentarnega nadzora ne bi bilo nadzora inšpektorata za javni sektor,« je pomen svoje komisije na twitterju danes izpostavil Matej Tonin. Predsednik Knovsa očitno še vedno ocenjuje, da Sova dokumentacije komisiji ni želela izročiti zato, ker se je zavedala, da je pri kadrovanju Nataše H. prišlo do nepravilnosti. »Zakaj me je kabinet predsednika vlade tiščal v politično blato, zakaj je politiziral nadzor, metal bombice v obliki ovadb in zavrnil sejo Sveta za nacionalno varnost? Hoteli so čim bolj nevtralizirati ugotovljene kršitve. Hoteli so cirkus, da bi ljudje rekli: 'Itak so vsi isti,' nihče pa se ne bi ukvarjal z vsebino,« je še poudaril Tonin.

Knovs je sicer za 10. december že sklical sejo, na kateri bo zaslišal inšpektorico Apohal-Vučkovićevo, direktorja Sove Rajka Kozmelja in župana Škofljice Ivana Jordana. Slednji naj bi najel detektivko, da je zasledovala njegovo bivšo zaposleno Natašo H. po tem, ko je odšla na Sovo. Če bo pogovor z omenjeno trojico prepričal člane Knovsa, bodo po naših informacijah od načrtovanega zaslišanja premiera Šarca in Nataše H. odstopili.

V pdf obliki si prenesite Zapisnik nadzora na Sovi.