Slika pripada veronski šoli, Cignaroliju (1706-1770) pa so jo pripisali v letu njegove smrti. Skladateljev oče Leopold Mozart jo je opisal v pismu, ki ga je januarja 1770 namenil svoji ženi. Prikazuje mladega Mozarta med odmorom koncerta, ki ga je izvedel naročniku slike, generalu Beneške republike Pietru Lugiatiju. Mozartovo potovanje v Italijo in njegovo bivanje pri Lugiatiju sta dobro dokumentirana, poroča APA.

Sprva se je slika nahajala v Veroni, od leta 1856 do 20. ali 30. let prejšnjega stoletja pa je bila nato v zasebni lasti v Avstriji, med drugim pri družini Kupelwieser. V začetku novembra so jo za krajši čas razstavili pri dražbeni hiši Christie's na Dunaju.