Agencija Republike Slovenije za okolje je danes javno oznanila, da je po uradni dolžnosti začela predhodni postopek za projekt gradnje kanalizacijskega kanala C0. V tem postopku agencija za okolje ugotavlja, »ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Izvede se za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njihove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje,« je namen predhodnega postopka agencija obrazložila na svoji spletni strani.

Agencija je ljubljansko upravno enoto pozvala, naj ji posreduje podatek o tem, koliko gradbenih dovoljenj je do zdaj izdala za kanal C0, ali so ta dovoljenja vključevala tudi vgradnjo kinete (dodatne cevi pravokotnega prereza okrog kanala C0) in ali so bila gradbena dovoljenja izdana na podlagi sklepov agencije za okolje, ki jih je izdala v predhodnem postopku.

Problematična kineta

Na okoljski agenciji so pojasnili, da so ta teden prejeli zapisnik inšpektorata za okolje in prostor, iz katerega je razvidno, da so gradbinci v okviru gradnje kanala C0 vgrajevali tudi omenjeno kineto oziroma dodatno zaščito kanala, »kar ni bilo predmet že izvedenih predhodnih postopkov«. Velja spomniti, občina je sredi poletja na agencijo za okolje posredovala zahtevo za začetek predhodnega postopka ravno zaradi želje, da bi na določenem odseku kanal C0 dodatno zaščitila z vodoneprepustnim armiranobetonskim oklepom oziroma kineto. Občina je pozneje to zahtevo umaknila, ker naj bi z agencije dobili signal, da bo morala opraviti presojo vplivov na okolje, je javno povedal Krištof Mlakar, direktor podjetja VOKA Snaga, ki operativno vodi ta projekt. Na Mestni občini Ljubljana so za jutri napovedali tiskovno konferenco na temo kanal C0 in zaradi zahteve trinajstih mestnih svetnikov za sklic izredne seje mestnega sveta na temo kanala.

Ob tem ne gre spregledati, da je notranja revizorka oktobra zaključila revizijo postopkov izdaje upravnih aktov v zvezi z gradnjo kanala C0. Kaj natančno je ugotovila revizija, na ministrstvu za okolje in prostor niso sporočili. Na splošno pa so opisali, da je revizija med drugim pokazala določena odstopanja od predpisanih uredb in ustreznih pristopov ter da so bili nekateri predpisi različno tolmačeni.