Starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice so letos upravičeni do brezplačnega cepljenja proti gripi. A so se lahko do 15. novembra brezplačno cepili le pri svojem izbranem osebnem zdravniku, ne pa tudi pri drugem družinskem zdravniku (denimo če izbrani osebni zdravnik ne izvaja cepljenja ali če oseba nima opredeljenega osebnega zdravnika) ali na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Brez pravne podlage

Nato je ministrstvo spremenilo pravilnik o cepljenju tako, da se lahko te skupine ljudi brezplačno cepijo tudi pri drugem osebnem zdravniku ali na območnih enotah NIJZ. Pravilnik je bil objavljen v uradnem listu 15. novembra, začel je veljati dan pozneje. A nekateri bolniki so se pred spremembo pravilnika že cepili in so zato morali sami poravnati stroške cepljenja v višini 14 evrov. Tako so na ministrstvu za zdravje svetovali, naj se te osebe za povrnitev stroškov obrnejo na izvajalca cepljenja, torej tja, kjer so se cepili. Ti izvajalci pa se bodo za povračilo sredstev obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Kot so sporočili na NIJZ, se je do zdaj nanje za povračilo sredstev obrnilo okoli 100 ljudi, a po preučitvi zakonodajnega okvira žal ugotavljajo, da nimajo pravne podlage za povračilo stroškov samoplačnikom, ki so cepljenje opravili pred spremembo pravilnika.

Enako pravno stališče so zavzeli tudi v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, kjer menijo, da to velja za vse izvajalce cepljenja, o čemer je svoje člane v sredo tudi obvestilo. Opozarjajo še na pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki v 254. členu določajo, da zavarovana oseba nima pravice do povračila stroškov zdravljenja, če so bile te storitve opravljene v samoplačniški ambulanti.

Po njihovem mnenju je ustrezna pot za povračilo stroškov pri zavarovalnici, torej pri območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kar da omogoča tudi 264. člen pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prav tako naj bi po neuradnih informacijah ZZZS poslal na NIJZ vse vloge, ki so jih prejeli za povračilo stroškov cepljenja proti gripi, saj da jih pošiljajo v soglasju z ministrstvom za zdravje. sta