Zlata knjiga ljubljanskih častnih meščanov je nastajala več let, njen avtor je upokojeni kustos Mestnega muzeja Ljubljana Janez Kos, urednik pa prav tako kustos Janez Polajnar. Kot je zapisal Janez Kos, naj knjiga dolgo vrsto častnih meščanov zavaruje pred pozabo. Pojmovanje častnega meščanstva pa gre razumeti v okviru idej razsvetljenstva in ekonomskega ter socialnega dviga meščanskega sloja v 18. in 19. stoletju. »V tem nazivu je zagotovo mogoče videti izraz samozavesti mest oziroma meščanstva, ki postane finančno in politično vse pomembnejše. Zato 19. stoletje označuje tudi izraz stoletje meščanstva,« pravi Janez Polajnar.

Vse do danes so ta naziv zaslužnim za razvoj in blaginjo mesta podelili že 134-krat. Prvi prejemnik naziva častni meščan Ljubljane je leta 1809 postal Janez Nepomuk Rozman. Kot župan se je lotil tlakovanja notranjega mesta in uredil odtočne kanale, na današnjem Kongresnem trgu je dal podreti kapucinski samostan, preuredil je ljubljanski grad, kjer so nato uredili kaznilnico. Zaradi vseh teh posegov so ga prepoznali za zaslužnega za razvoj mesta. Sledili so še mnogi drugi, ki jih predstavljajo v knjigi. V prvem obdobju podeljevanja naziva so bili med prejemniki v veliki meri strokovnjaki, zaslužni za izsuševanje Ljubljanice, v drugi polovici 19. stoletja, ko je Ljubljano zaznamoval narodnostni konflikt med Nemci in Slovenci, je to zaznati tudi v izboru prejemnikov naslova. Po velikem potresu leta 1895 v Ljubljani se je mesto s podelitvijo naslova pogosto zahvalilo za pomoč posameznikom. V zgodovini tega častnega priznanja mesta so večkrat počastili tudi podjetnike in industrialce, medtem ko se v sodobnosti med zaslužnimi največkrat pojavljajo posamezniki in posameznice iz kulturno-umetniških in znanstvenoraziskovalnih krogov.

Vse do danes so naziv zaslužnim za razvoj in blaginjo mesta podelili že 134-krat, večina prejemnikov pa je moških. Prvič so ženski mestni častni naziv podelili šele leta 1928. Prejela ga je Franja Tavčar za svoje humanitarno delo. V 210 letih zgodovine naslova častni meščan oziroma meščanka je tega prejelo le 18 žensk.