Žalostno in simptomatično je, da je število zbranih podpisov majhno, če ga primerjamo s 14.995 podpisi, ki jih je do danes zbrala civilna iniciativa Za upokojence, pri tem pa ni imela na razpolago takšne infrastrukture in logistike, kot jo ima SAB. Zadnje aktivnosti te stranke, kot tudi že predhodne, kažejo, da stranki resnično gori pod nogami. Zavedajo se, da jim je podpora v javnosti padla na en odstotek in da jim grozi izpad iz parlamenta. Zato se poslužujejo zelo populističnih akcij, ki pa z izboljšanjem položaja upokojencev nimajo kaj dosti skupnega. Lahko bi rekli, da njihovi predlogi prej škodijo upokojencem, kot pa jim koristijo.

Pa poglejmo, kakšni so njihovi konkretni predlogi:

1. izredna uskladitev pokojnin za 6,5 evra nominalno vsem upokojencem enako namesto v odstotku je protizakonita in bo padla na ustavnem sodišču, če ne že prej.

2. Zahteva za dvig odmernega odstotka pokojnin za moške na 63,5 odstotka v treh letih namesto v šestih letih ni v skladu z zahtevo Sindikata upokojencev Slovenije in civilne iniciative Za upokojence, ki zahtevajo, da se odmerni odstotek uskladi tudi za obstoječe upokojence od leta 2013 dalje, ker bo sicer prišlo do novih krivic.

3. Izplačilo regresa v dveh višinah, ki ga zahteva SAB, je predvideno že v zakonu ZPIZ-2. Odmik od tega je mogoč samo v izjemnih okoliščinah, sicer gre za kršitev zakona.

Iz gornjih navedb se jasno vidi, da predlogi SAB na pokojninskem področju dejansko škodijo upokojencem in rušijo pokojninski sistem ter so na koncu tudi protizakoniti. Ta stranka pa sploh ne omenja, da država upokojencem dolguje 7,2 odstotka pokojnin zaradi neustreznega usklajevanja v času varčevalnih ukrepov (Zujf). Pri tem jemanju upokojencem je Alenka Bratušek aktivno sodelovala tako kot predsednica vlade in pozneje kot ministrica. Zato je ves ta cirkus SAB okoli reševanja pravic upokojencev navadno zavajanje in lahko sklepamo, da gre Bratuškovi s temi populističnimi predlogi samo za lastno preživetje, upokojenci pa jim služijo zgolj kot volilni »futer«.

Zato pozivamo stranko SAB, da se okoli pokojninske problematike prej posvetuje z bazo upokojencev in uskladi njihove zahteve z zakonodajo kot tudi s finančnimi zmožnostmi, ob tem pa morajo biti tudi primerljive s sorodnimi državami, ki imajo najbolj podoben pokojninski sistem s Slovenijo.

Kajtimir Kunc civilna iniciativa Za upokojence