Po sedmih letih mesečnih izmenjav rabljenih oblačil Tekstilnica v Ljubljani s koncem leta zapira vrata. V tem času so na 90 dogodkih s skupno 4200 obiskovalci pred odlaganjem in sežiganjem rešili šest ton oblačil. Na podlagi pridobljenih izkušenj na tem področju pa so Ekologi brez meja izdali priročnik, saj bi radi to dobro prakso predali drugim organizatorjem po Sloveniji.

Ob zbrani skupini prostovoljcev, ki se bo lotila izvedbe izmenjevalnice rabljenih oblačil, je na prvem mestu izbira primernega prostora. Ta naj bo dovolj velik in osvetljen, z večjimi mizami, po katerih je mogoče razprostreti oblačila, ali pa je treba poskrbeti za stojala. Ob tem je treba narediti še improvizirano garderobo, za katero je dovolj nekaj rjuh, vrvi in ogledalo.

Objavite na facebooku

Ko se določi, kdaj in kje bo izmenjevalnica potekala, je za njeno uspešnost pomembno dobro obveščanje, poudarjajo Ekologi brez meja. Ljudi je o dogodku treba seznaniti vsaj 14 dni prej, novico pa objaviti na facebooku, spletnih portalih, lokalnem radiu in časopisu ter razobesiti plakate. Jasno naj se razširi sporočilo, da so tovrstne pobude pomembne zaradi več okoljevarstvenih razlogov, saj je tekstilna industrija velik onesnaževalec okolja in porabnik naravnih virov ter vpliva na zdravje ljudi, posledice prekomerne potrošnje cenenih oblačil pa so tekstilni odpadki. Ob tem naj se ljudi tudi obvesti, kako izmenjevalnice potekajo.

Vsak od udeleženih lahko odda največ 10 kosov, ki morajo biti čisti in nepoškodovani, neprimerne se takoj zavrne. Menjajo naj se sezonska oblačila, modni dodatki in hišni tekstil. Ob sprejemu vse kose organizatorji pregledajo, določijo točke in jih zapišejo na poseben list. Na izmenjevalnici si lahko vsak izbere stvari v vrednosti točk, ki jih je dosegel s prinesenimi. Oblačila, ki ostanejo, se ohranijo za naslednji dogodek, in če so se mednje izmuznila kakšna neprimerna, naj se, preden se jih zavrže, preveri, ali bi jih kdo predelal v spet uporabna. V Sloveniji trenutno redne izmenjevalnice rabljenih oblačil potekajo tudi v Mariboru, Kopru, Gornji Radgoni in drugod.