Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10 je skupna naložba Mestne občine Celje, ki bo uredila komunalno infrastrukturo, in družbe Nepremičnine Celje, ki bo zgradila šest večstanovanjskih objektov s 142 stanovanji in garažno hišo. Poleg zagotavljanja najemnih stanovanj različnim socialnim skupinam – upravičencem do neprofitnih stanovanj, mladim, mladim družinam, starejšim in drugim ranljivih skupinam, pa je izjemnega pomena tudi uresničevanje ciljev stanovanjske politike v Celju. Naložba prinaša številne multiplikativne učinke in predstavlja enega izmed temeljnih podpornih ukrepov za razvoj mesta. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 14 milijonov evrov, od tega znaša skupni znesek sofinanciranja dobrih 5,7 milijona, pri čemer gre za 80 odstotkov sredstev iz Kohezijskega sklada EU za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa bo primaknila tudi država.

Za mlade družine in starejše

S projektom namerava Mestna občina Celje dopolniti stanovanjski fond na degradiranih območjih in vzpostaviti funkcionalne stanovanjske enote za potrebe najemnikov. Nove javne najemne stanovanjske enote bodo zadovoljile potrebe po stanovanjih za različne ciljne skupine, kot so: upravičenci do neprofitnih stanovanj in upravičenci do namenskih stanovanj (mladi in mlade družine, ljudje s posebnimi potrebami, starejši). Naselitev prebivalcev v nova stanovanja bo pomembno vplivala na kakovost življenja vsakega posameznika in njihovo vključenost v širšo družbo.

V okviru projekta bo zgrajenih šest večstanovanjskih stavb s 142 stanovanji ter 150 parkirnih mest v garažni hiši, od tega 16 za gibalno ovirane in 46 zunanjih parkirnih mest.