Glede na negativen trend kadrovske popolnitve Slovenske vojske je eden od ključnih ciljev nabora ukrepov za izboljšanje kadrovske situacije povečati zanimanje za zaposlitev, zagotoviti načrtno zadrževanje kadrov in zaustaviti zmanjševanje kadrovske sestave Slovenske vojske. S tem namenom ministrstvo za obrambo predlaga spremembo oziroma nadgradnjo instituta posebne denarne nagrade, do katere so na podlagi zakona o službi v Slovenski vojski upravičene vojaške osebe ob prvi sklenitvi ali podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, kar je posebnost obrambnega sistema oziroma vojaškega poklica.

Z novo uredbo se predlaga sprememba v dinamiki izplačevanja na način, da se denarne nagrade izplačujejo postopno, ob koncu vsakega leta, in ne na začetku, kot do zdaj, kar se v praksi ni pokazalo kot najustreznejše. Do posebne denarne nagrade bi bile upravičene vse vojaške osebe, ki imajo prvo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas za najmanj pet let. Vojaškim osebam se izplača posebna denarna nagrada tudi ob podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas za vsako leto opravljanja vojaške službe, ne glede na to, za kakšno obdobje vojaška oseba sklene pogodbo o zaposlitvi.

Aleš Sila

vodja službe za strateško komuniciranje