Poslanstvo Agencije RS za okolje (Arso), ki je organ ministrstva za okolje in prostor, je spremljanje, analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju ter zmanjšanje naravnih groženj ljudem in premoženju. Njihova glavna naloga je torej varstvo okolja.

Pričakovala sva, da bo Arso na najine svarilne strokovno utemeljene pozive glede hude ekološke ogroženosti tega našega naravnega bisera končno strokovno reagiral in dejansko ukrepal. Očitno pa so strokovnjaki na Arsu strokovno hudo prezaposleni in so zato pomiritev javnosti prepustili Vugi, ki je tam odgovoren za odnose z javnostmi. Z ustreznim leporečjem je Vuga (Dnevnik, 22. november 2019) uspešno rešil nalogo in odrinil odgovornost na druge ter tako očitno rešil strokovnjake z Arsa pred še hujšo strokovno preobremenjenostjo.

Naj na kratko pojasnim Vugi, da sta natega ter kanalizacijsko omrežje dva ločena sistema. Naloga kanalizacijskega sistema je zbrati in odvesti celotno onesnaženje komunalnih odpadnih voda v čistilno napravo, jih tam izločiti ter odstraniti. Naloga natege pa je vnos kisika v talna območja jezera.

Nehajte torej že enkrat obtoževati ribiče z močno zmanipuliranimi količinami hranil. Arso kot državna strokovna organizacija si tega res ne sme privoščiti, saj bo v posmeh drugim strokovnim organizacijam.

Žal Arso še naprej mirno gleda na kopanje v hudo razredčenih komunalnih odpadnih vodah na Bledu in povodju, podobno kot se dogaja ob gradnji kanala C0 prek ljubljanskih zaščitnih con pitne vode, kjer se nam v prihodnje obeta pitje močno klorirane vode s priokusom fekalij.

Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom., Ljubljana