Evropsko računsko sodišče ima 28 članov, po enega iz vsake države članice EU. Iz Slovenije je član sodišča Samo Jereb.

Evropski parlament je danes v Strasbourgu za novega člana potrdil francoskega kandidata Francois-Rogerja Cazala, nekdanjega podpredsednika odbora revizorjev evropskega mehanizma za stabilnost. Nova članica bo tudi sedanja luksemburška poslanka in pravnica Joelle Elvinger.

Nemškemu članu Evropskega računskega sodišča Klaus-Heinerju Lehneju, ki je trenutno predsednik sodišča, bil pa je tudi dolgoletni evroposlanec, je Evropski parlament danes podaljšal mandat.

Poslanci so mandat podaljšali tudi Grku Nikolaosu Milionisu in Nizozemcu Alexu Brenninkmeijerju, ki sta člana Evropskega računskega sodišča od leta 2014.

Imenovanja članov Evropskega računskega sodišča morajo potrditi še države članice.

Evropsko računsko sodišče s sedežem v Luksemburgu kot neodvisni zunanji revizor EU skrbi za interese davkoplačevalcev EU. Sodišče nima pravnih pooblastil, vendar si prizadeva izboljšati, kako Evropska komisija upravlja proračun EU. Sodišče tudi poroča o finančnem poslovodenju v EU.