Gradbena dela v okviru projekta nadgradnje omenjenega odseka štajerske železniške proge, ki so se izvajala od sredine leta 2017, so sicer izvajalci zaključili že septembra. Dela je sofinancirala tudi EU v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (Cef) v višini 11,9 milijona evrov.

Z izvedbo projekta sta bili urejeni železniški postaji Poljčane in Slovenska Bistrica, ki se zdaj ponašata s prenovljenimi peroni za potnike. Ti imajo zdaj lažji in varnejši dostop prilagojen gibalno oviranim osebam, so pojasnili na direkciji.

Na železniški postaji v Poljčanah sta zgrajena dva nova perona, postajno poslopje ima prenovljeno fasado, ob postaji pa so urejena tudi nova parkirišča. Krajani so dobili tudi nov podvoz v neposredni bližini postaje s podhodom in dvigali za dostop potnikov na perone.

V Slovenski Bistrici je železniška postaja dobila prenovljen otočni peron z novim podhodom in dvigali, posodobljene prostore postaje, urejeno manjše parkirišče ob postajnem platoju in večje parkirišče na zahodni strani postaje.

Prestavitev regionalne ceste naj bi povečala varnost in pretočnost

Prestavitev regionalne ceste v Spodnji Brežnici na vzhodni rob železniške proge je medtem po prepričanju direkcije povečala tako varnost v prometu kot tudi pretočnost, saj tam cesta več ne prečka proge na dveh nivojskih prehodih. Zgrajen je bil tudi 92,5 metra dolg nadvoz, ki omogoča dostop do stranske lokalne ceste v in iz smeri naselja Spodnje Brežnice.

Z nadgradnjo 3,19 kilometra dolgega odseka med Poljčanami in Slovensko Bistrico, ki je zajemala celotno zamenjavo tirne grede, pragov, tirnic, kretnic in vozne mreže, je povečana osna obremenitve proge, s čimer se odpravlja ozko grlo glede kategorije proge, povečuje prepustna in prevozna zmogljivost proge ter krajšajo vozni časi vlakov.

Na odseku bo izvedena še nadgradnja signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter uveden sistem ETCS.