Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila novembra pri 2,4 odstotne točke.

Znižanje kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni statistični urad pripisuje kazalnikom zaupanja v predelovalnih dejavnostih, za 0,7 odstotne točke, trgovini na drobno, za 0,7 odstotne točke, in med potrošniki, za 0,5 odstotne točke.

Vpliv kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na mesečno spremembo gospodarske klime tokrat majhen, vendar pozitiven (za 0,1 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu tokrat na mesečno spremembo ni vplival.

Od januarja je vrednost kazalnika padla že za 9,7 odstotne točke in se je tako že precej približala dolgoletnemu povprečju, še navajajo statistiki. Od dolgoletnega povprečja je vrednost višja le še za 2,7 odstotne točke. Gospodarsko razpoloženje je bilo nazadnje tako negativno konec leta 2014.

Na letni ravni se je vrednost kazalnika novembra poslabšala za 7,6 odstotne točke, znižanje pa je posledica negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v vseh opazovanih dejavnostih.

Najbolj je na letno znižanje vrednosti kazalnika vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 3,9 odstotne točke), sledili so kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,7 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,8 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke).

Pregled poslovnih tendenc medtem kaže, da se je junija kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih znižal, prav tako v trgovini na drobno. V storitvenih dejavnostih je bilo zaupanje enako kot prejšnji mesec, v gradbeništvu pa je bilo nekoliko višje.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je glede ne minuli mesec poslabšala

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je novembra na mesečni ravni znižala za dve odstotni točki, na letni ravni pa za 10 odstotnih točk. Za tri odstotne točke je bila vrednost kazalnika nižja tudi od dolgoletnega povprečja.

Kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov sta se glede na oktober izboljšala za šest oz. eno odstotno točko, kazalnik pričakovana proizvodnja pa se je poslabšal za 12 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra za 13 odstotnih točk nižja kot oktobra in pet odstotnih točk nižja kot novembra lani. Na poslabšanje kazalnika je vplival predvsem kazalnik prodaja.

Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je glede ne minuli mesec poslabšala, izjema je bil kazalnik pričakovani poslovni položaj, ki se je nekoliko izboljšal.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra za eno odstotno točko višja kot oktobra, na letni ravni pa se je znižala za 17 odstotnih točk. Še vedno pa je višja od dolgoletnega povprečja, in sicer za 19 odstotnih točk.

V storitvenih dejavnostih je bila vrednost kazalnika zaupanja novembra enaka kot oktobra, glede na lanski november pa je bila tri odstotke nižja. Vrednost kazalnika zaupanja se že tri zaporedne mesece ni spremenila.