Očitno se je zdaj SAB ob podpori večine poslancev lotila tlačenja velikega krogca v mali krogec, pri čemer je veliki krogec obstoječi pokojninski sistem, temelječ na izračunavanju v odstotkih, mali krogec pa je pokojninski sistem, temelječ na enakih zneskih. To se trenutno, po besedah Alenke Bratušek, še imenuje izredno usklajevanje, za razliko od rednega usklajevanja. Zakon pozna samo usklajevanje v odstotkih, ne pa nekakšnega izrednega v enakih zneskih. Nevarno je, da nas nadobudni matematiki pripeljejo, ob podpori večine poslancev, izključno do njihovega načina usklajevanja, to je do trenutka, ko se bo veliki krogec tako zmanjšal, da bo enak ali manjši od malega krogca.

V znanosti, tudi v matematiki, raziskovalci eksperimente običajno najprej preizkusijo na sebi ali v laboratoriju. Torej, usklajevanje plač v enakih zneskih naj predlagatelji in poslanci najprej preizkusijo na sebi, pri čemer je laboratorij državni zbor.

Tomaž Šumi, Lesce