Kako naj ne bi potekalo sprejemanje ključnega dokumenta vlade, kaže nedavno dogajanje na državnozborskem odboru za finance. Člani odbora so v četrtek v poznih večernih urah, potem ko so poslanci na seji v državnem zboru že izglasovali dopolnila k proračunoma za leti 2020 in 2021, ugotavljali, kako naj pet milijonov evrov državnih sredstev namenijo projektu, ki sploh še ne obstaja.

Gre za projekt sanacije odlagališča strupenih in nevarnih odpadkov Leženj v Šaleški dolini, ki so ga v stranki SDS predlagali kot dopolnilo k proračunu za leto 2021. Iz obrazložitve, ki so jo pripravili v SDS, izhaja, da gre za nekdanje uradno odlagališče strupenih in nevarnih odpadkov, ki pa je glede na današnje okoljevarstvene standarde in vse večjo možnost iztekanja strupenih snovi v bližnja jezera zelo sporno.

Poslanci so amandma brez kakršne koli dodatne obrazložitve sprejeli. Šele pozneje, pri glasovanju o uskladitvenem amandmaju na odboru za finance, pa se je izkazalo, da so poslanci namesto o sanaciji Šaleške doline pravzaprav glasovali o sanaciji Celjske kotline. Pojmovnemu nesporazumu je sledil še vsebinski. Člani odbora so ugotovili, da projekt, ki so mu poslanci z amandmajem namenili milijonska sredstva, sploh še ne obstaja, zato nanj ni mogoče vezati pravice do porabe sredstev.

Poslanec SD Matjaž Han se je spomnil, da bi lahko zaplet, ki se je vlekel še čez 22. uro, rešili tako, da bi pet milijonov evrov vseeno takoj »rezervirali« za ta projekt in jih že vnaprej dali ministrstvu za okolje in prostor. »Ko bo projekt pač zaživel, se bo financiral iz ministrstva za okolje. Seveda, mogoče je, da tega projekta v letu 2021 sploh ne bo, vendar pa mora biti denar za ta projekt vseeno rezerviran,« je sklenil Han. Tako nekako je po treh prekinitvah seje in po tem, ko so člani odbora drug drugega oklicali za jegulje in še kaj drugega, tudi obveljalo.

Podpora lokalnim zgodbam

Pozno v noč se je vlekla tudi seja državnega zbora, na kateri se je zvrstilo skupno 119 predlogov dopolnil k proračunoma za leti 2020 in 2021. Čeprav gre za dopolnila k državnemu proračunu, je bilo veliko predlogov izrazito lokalno obarvanih. Slišati je bilo pozive k dodatnim sredstvom za ta vrtec, ono šolo ali obnovo tega mostu in križišča. Največ podpore med poslanci DZ so – pričakovano – dobila dopolnila, ki so jih vložili v največji parlamentarni stranki SDS. Poleg sanacije Šaleške doline so si zagotovili dodatna sredstva za projekt medgeneracijskega sobivanja v Loškem Potoku in za obnovo dveh pogorelih planinskih domov.

Z dvema amandmajema je uspelo tudi NSi, ki je k proračunu za 2020 predlagala, da se dodatnih šest milijonov evrov nameni občinam za obnovo vrtcev, k proračunu za 2021 pa dodatnega pol milijona za ministrstvo za delo za namen krepitve sistema dolgotrajne oskrbe. Zadovoljni so bili tudi v SNS, saj je vladna koalicija podprla njihovi dopolnili za obnovo Žičke kartuzije. V ta namen so znotraj obeh proračunov prerazporedili skupno dva milijona evrov ali en milijon evrov za vsako proračunsko leto.

Najmanj naklonjeni so bili poslanci dopolnilom Levice, saj niso podprli niti enega njihovega predloga. Precej podpore (več kot 40 glasov) sta sicer prejeli njihovi dopolnili o dodatnem denarju za občine za investicije v vrtce in dodatnem denarju za štipendije. Prav tako podpore niso dobila dopolnila za prerazporeditev denarja za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada RS, nadgradnjo gorenjske železniške proge, za socialnovarstvene programe, inšpektorat za delo, gradnjo neprofitnih stanovanj…

Združeni v planinstvu

Četudi so številne širše družbene problematike izvisele, so bili poslanci vidno zadovoljni, ko se jim je uspelo poenotiti pri vprašanju sanacije škode pogorelih planinskih koč na Korošici in Okrešlju. Za dopolnilo, da se za obnovo dveh koč nameni 400.000 evrov, je glasovalo vseh 90 poslank in poslancev, navzoči pa so ob soglasni podpori celo zaploskali. »Vzdušje se je v tej dvorani ta trenutek neverjetno spremenilo. Kot predsednik državnega zbora sem navdušen,« je ob tem dahnil Dejan Židan. Ali z besedami Planinske zveze Slovenije, ki je danes seveda pozdravila dodatna finančna sredstva za obnovo: »Podpora vseh 90 poslank in poslancev državnega zbora kaže na to, da je planinstvo resnično tisto, ki povezuje Slovence vseh generacij in političnih prepričanj.«