Glede na to, da je na območju avtobusnih postajališč na obeh straneh Bavarskega dvora vsakodnevno veliko ljudi in tudi kolesarjev, nas je zanimalo, kako bo voden kolesarski promet v bližini postajališč, da ne bi prihajalo do konfliktnih situacij med pešci, čakajočimi na avtobuse in kolesarji. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ne načrtujejo zarisati kolesarskih poti. Pojasnili so, da ker je na voljo dovolj prostora, si bodo pešci in kolesarji območje na Bavarskem dvoru delili kot skupno površino. vbr