Vprašanja so se nanašala na intervju novinarja Jožeta Možine s sodnikom Zvjezdanom Radonjićem. (Radonjić je tisti okrožni sodnik, ki je sodil in oprostil Milka Noviča v primeru umora Janka Jamnika, direktorja Kemijskega instituta. Sodnik, ki je ob razglasitvi oprostilne sodbe razlagal o velikih pritiskih, ki jih je bil deležen, pozneje pa je komisija za etiko in integriteto sodnega sveta označila njegove izjave za neskladne s kodeksom sodniške etike.)

Odgovora Manice Janežič Ambrožič seveda nismo dobili. (Tudi politiki, na katere kdaj naslovimo vprašanja, se navadno ne menijo zanje in jih jemljejo, kako prikladno, zgolj za retorična.) Je pa vso problematiko tega intervjuja (in tudi nekaterih prejšnjih) zaznala varuhinja gledalcev in poslušalcev Ilinka Todorovski. V svojem mesečnem poročilu je jasno zapisala v smislu, da so s pristranskostjo kršili »poklicna merila in načela novinarske etike« in da so z neuravnoteženostjo zavajali poslušalce in gledalce. (Na te konkretne kršitve in tudi na podobne kršitve v preteklosti že ves čas kot don Kihot opozarja filozof dr. Boris Vezjak v svojih zapisih. Zaradi teh opozoril ga je sodnik Radonjič nizkotno in prostaško žalil.)

Odgovorna urednica Manica Janežič Ambrožič ni samokritična in v takih oddajah ne vidi nič spornega. Novinar Možina pa se ob pomanjkanju argumentov celo »brani« z napadom na varuhinjo in na njeno dostojanstvo. Je nekaterim dovoljeno prav vse?

Kot veste, spoštovani Igor Kadunc, je tudi programski svet RTV Slovenija prepoznal kršitve poklicnih novinarskih načel v omenjenem intervjuju in podprl poročilo in priporočila varuhinje z veliko večino. Zato me oziroma nas zanima, kakšno je vaše cenjeno stališče o teh kršitvah in kaj boste storili.

Polona Jamnik, Bled